یک رابط یک نوع قرارداد است که اطمینان می دهد که توانایی های خاص در کلاس خاصی در دسترس است. در این دروه با نوشتن یک رابط، پیاده سازی رابط، گسترش رابط ها، تطبیق رابط ها، کلاس های انتزاع و معرفی رابط ها آشنا می شوید.

سرفصل:

 • رابط چیست؟
 • Autoloading
 • نوشتن رابط
 • تعریف رابط
 • پیاده سازی رابط
 • پیاده سازی MySQL RepositoryInterface
 • استفاده از رابط ها
 • پیاده سازی متدهای رابط
 • کار با یک آیتم واحد
 • تست برای رابط
 • کلاس انتزاع در مقابل رابط
 • متد های انتزاع در مقابل کلاس
 • و غیره