پیشنهاد فرادرس

آموزش مبانی فریمورک لاراول 4

دسته بندی ها: آموزش لاراول (Laravel) ، آموزش های TreeHouse ، آموزش طراحی وب ، آموزش پی اچ پی (PHP)

در این دوره با یکی از فریمورک های PHP به نام لاراول آشنا می شوید.

در این دوره با مفاهیم لاراول، MVC، پایگاه های داده و مهاجرت، مسیریابی RESTful و شروع کار با لاروال را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • به روزرسانی های Laravel
 • معرفی لاراول
 • فریمورک ها و MVC
 • نصب VirtualBox و Vagrant
 • نصب لاراول
 • ساختار پوشه Laravel
 • معرفی مسیریابی
 • قالب ها و طرح بندی ها
 • کنترلر لاروال
 • راه اندازی پایگاه داده
 • اتصال Laravel به MySQL
 • مهاجرت و Schema Builder
 • Blade و Forms
 • اعتبارسنجی
 • پیام های فلش و خطاها
 • خواندن داده ها
 • اتصال مدل فرم
 • حذف و خراب کردن داده ها
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Laravel 4 Basics Course Publisher:TeamTreeHouse Author:Hampton Paulk Level:Beginner


About this Course
"Learning a new framework can be daunting, but it's also exciting." - Together we will learn the basics of the PHP framework Laravel.
What you'll learn
Laravel
MVC
Databases and Migrations
RESTful RoutingGetting Started with Laravel
What is a Laravel? Let's learn about the history, how to install, and how to move around our new framework.
11 steps
Updates To Laravel
0:34
Introducing Laravel
0:54
Introducing Laravel
3 questions
Frameworks & MVC
3:30
Frameworks & MVC
5 questions
Installing VirtualBox & Vagrant
3:08
Installing Laravel Homestead
9:11
Installing Laravel
4:48
Installing Laravel
2 questions
Laravel Folder Structure
5:32
Laravel Folder Structure
3 questions
Project Setup
We will be covering a lot here. Starting with closure routing, moving to templates, & then more fun with the Blade language syntax.
7 steps
Introducing Routing
4:36
Introducing Routing
3 questions
Further Into Routing
9:00
Further Into Routing
3 questions
Templates and Layouts
8:05
Blade Basics
7:33
Using Blade and Layouts
3 questions
Laravel Controllers
Let's discuss Laravel's Controllers from the very basics and then to the use of Resource controllers.
5 steps
Controller Overview
6:30
Dynamic styles with Blade
8:47
RESTful Controllers
7:32
Linking Routes to Controllers
7:01
Laravel Controllers
5 questions
Laravel and Databases
Laravel and Databases is a big topic and we have a lot to go over. We will discuss DB Setup, connecting Laravel to a Database, migrations, and Laravel's ORM - Eloquent.
7 steps
Database Setup
5:22
Connecting Laravel to MySQL
3:17
Laravel & MySQL
3 questions
The Database Class & Query Builder
8:29
Migrations & Schema Builder
8:41
Eloquent ORM
10:56
Wrapping Up Databases
4 questions
Blade & Forms
Working With Laravel Blade Templates & Forms. We will discuss the form builder, the way we can use blade templates to do partial forms and then on to layouts!
4 steps
Form Builder
8:43
Form Builder
3 questions
Recieving Input
7:26
Receiving Input
3 questions
Validation & Flash Messages
Laravel Validation and Flash Messages are super helpful for user feedback of errors. We will discuss Flash messages, form validaton, and errors in your views.
6 steps
Basic Validation
10:28
Basic Validation
3 questions
Flash Messages and Errors
7:43
Flash Messages and Errors
3 questions
Sessions and Messages
4:06
Sessions and Messages
3 questions
Continuing CRUD
More Creating Reading Updating and Deleting of data for our Todo Lists! Let's dig in to CRUD
7 steps
Reading Data
8:03
Form Model Binding
9:52
Reading & Editing
3 questions
Updating Data
6:33
Deleting & Destroy Data
9:32
Refactoring and DRY
7:46
Continuing CRUD
3 questions
Relating Data
Relating Laravel Data Models is how we access the items related to our todo lists. We will do this with Relational Database Tables, one to many relationships, and model methods.
3 steps
Model relation
9:02
Accessing our Relationships
10:15
Model relation
3 questions

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 513.0MB TeamTreeHouse Laravel 4 Basics Course_git.ir.rar