این دوره بر اساس مهارت های اولیه است که در دوره میانی پی اچ پی پوشش داده می شود. در این دوره با conditionals، حلقه ها و متغیر ترکیب و آرایه ها آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • اپراتورهای مقایسه
 • مقایسه کنید
 • اپراتور Negation
 • Nested Conditional Statements
 • Conditionals
 • اپراتورهای منطقی
 • اپراتورها
 • بیانیه های مورد سوئیچ
 • Switch Statements
 • آرایه های PHP
 • آرایه های Indexed
 • اضافه کردن عناصر آرایه
 • حذف عناصر آرایه
 • ویرایش عناصر آرایه
 • اصلاح آرایه ها
 • آرایه های Associative
 • انواع داده ها در آرایه ها
 • آرایه های چند بعدی
 • مرتب سازی آرایه ها
 • ترکیب و مرتب سازی
 • PHP Loops
 • While Looping
 • For Loops
 • Foreach Loops
 • Todo App
 • مرتب کردن آرایه های چند بعدی