ما می توانیم با اعداد، رشته ها، لیست ها، بولین ها و منطق اساسی در پایتون آشنا شویم. با این وجود، در نهایت، ما برای داده خود نیاز به کانتینرهای پیچیده تری خواهیم داشت. ما همچنین نیاز به کنترل بیشتری بر لیست ها و رشته ها داریم. در این دوره دیکشنری ها، مجموعه ها، اصطلاحات، Slices و نحوه کنترل بیشتر بر لیست ها در برنامه های پایتون را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • ایجاد لیست ها
 • رشد لیست ها
 • ترکیب لیست ها
 • اپلیکیشن لیست خرید
 • متد های ایجاد / گسترش لیست
 • حذف آیتم ها از لیست A
 • Disemvowel
 • پاپ
 • حذف آیتم ها از یک لیست
 • Slices
 • معرفی Slices
 • Slicing با A Step
 • توابع Slice
 • حذف و جایگزینی Slices
 • حذف slices
 • sillyCase
 • دیکشنری ها
 • مبانی دیکشنری
 • مدیریت کلیدی
 • بسته بندی و بازکردن دیکشنری ها
 • Tuples
 • و غیره