پایتون یک زبان عالی برای مدیریت خودکار فایل ها و دایرکتوری ها است. در این دوره، شما یاد خواهید گرفت چگونه فایل سیستم خود را با Python ناوبری و فایل ها و دایرکتوری ها را ایجاد و دستکاری کنید. همچنین با فایل های موقت و دایرکتوری، خودکارسازی ایجاد فایل ها و دایرکتوری ها و ناوبری آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی سیستم فایل
 • پایتون برای سیستم های فایل
 • تغییر دیکشنری ها
 • ایجاد مسیرها
 • بررسی محتوای دایرکتوری
 • دستکاری
 • ایجاد فایل ها و دایرکتوری ها
 • تغییر نام فایل ها و دایرکتوری ها
 • ثبات
 • حذف فایل ها و دایرکتوری ها
 • پاک سازی
 • فایل های موقت و دایرکتوری
 • پایتون برای سیستم های فایل – دستکاری
 • Project Starter
 • ایجاد ساختار دایرکتوری
 • ایجاد فایل ها از قالب ها
 • جمع بندی