پیشنهاد فرادرس

کار با فایل ها در پایتون

دسته بندی ها: آموزش های TreeHouse ، آموزش پایتون (Python)

پایتون یک زبان عالی برای مدیریت خودکار فایل ها و دایرکتوری ها است. در این دوره، شما یاد خواهید گرفت چگونه فایل سیستم خود را با Python ناوبری و فایل ها و دایرکتوری ها را ایجاد و دستکاری کنید. همچنین با فایل های موقت و دایرکتوری، خودکارسازی ایجاد فایل ها و دایرکتوری ها و ناوبری آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی سیستم فایل
 • پایتون برای سیستم های فایل
 • تغییر دیکشنری ها
 • ایجاد مسیرها
 • بررسی محتوای دایرکتوری
 • دستکاری
 • ایجاد فایل ها و دایرکتوری ها
 • تغییر نام فایل ها و دایرکتوری ها
 • ثبات
 • حذف فایل ها و دایرکتوری ها
 • پاک سازی
 • فایل های موقت و دایرکتوری
 • پایتون برای سیستم های فایل - دستکاری
 • Project Starter
 • ایجاد ساختار دایرکتوری
 • ایجاد فایل ها از قالب ها
 • جمع بندی
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Python for File Systems Course Publisher:TeamTreeHouse Author:Kenneth Love Level:Beginner

Python is a great language for the automated handling of files and directories. In this course, you'll learn how to navigate your file system with Python and create and manipulate files and directories. At the end, you'll build a project starter to make starting your Flask project just a little bit easier.
About this Course
Python is a great language for the automated handling of files and directories. In this course, you'll learn how to navigate your file system with Python and create and manipulate files and directories. At the end, you'll build a project starter to make starting your Flask project just a little bit easier.
What you'll learn
Manipulating files and directories with Python
Temporary files and directories
Automating file and directory creationNavigation
Before we can easily manipulate files and directories, we need to know how to make our way around in them.
8 steps
Quick File System Overview
3:17
Python for File Systems: File System Review
6 questions
Changing Directories
4:36
Absolutely
2 objectives
Creating Paths
4:24
Review: Paths
4 questions
Checking Directory Contents
6:09
Dir Contents
1 objective
Manipulation
Now that we can move around our system, let's see how to create, rename, and delete files and directories.
8 steps
Creating Files and Directories
6:08
Daily Backup
1 objective
Renaming Files and Directories
2:54
Consistency
1 objective
Deleting Files and Directories
5:19
Purging
2 objectives
Temporary Files and Directories
5:07
Python for File Systems: Manipulation Review
6 questions
Project Starter
Let's use the various file and directory tools we've learned to create a Flask project starter.
8 steps
What We're Going to Build
1:01
Finding Our Work Site
3:48
Solid Paths
1 objective
Creating the Directory Structure
10:13
Feeling Sluggish
1 objective
Creating Files From Templates
8:26
Wrapping Up and Moving On
5:09
Review: Python for File Systems
10 questions

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 195.0MB TeamTreeHouse Python for File Systems Course_git.ir.rar