تبلیغات

آموزش اصول و مبانی زبان روبی

دسته بندی ها: آموزش روبی (Ruby) ، آموزش های TreeHouse

روبی یک زبان برنامه نویسی است که بر سادگی و بهره وری تمرکز دارد و نحو ظریفی دارد که برای خواندن و نوشتن طبیعی است.  در این دوره با چگونه با روبی کار کنیم و برنامه های ساده روبی آشنا می شویم.

سرفصل:

 • اولین برنامه روبی
 • لیست ویژگی
 • متدها
 • کامنت ها
 • تعریف متدها
 • متغیرها
 • آرگومان های متد
 • مقادیر بازگشتی متد
 • رشته ها
 • پیوند رشته
 • String Interpolation
 • بررسی ارزش ها
 • Escape Sequences
 • آبجکت ها
 • فراخوانی متدها در آبجکت
 • کلاس ها
 • استفاده از "chomp" برای خروجی
 • اعداد
 • انواع عددی
 • عملیات ریاضی
 • اولویت اپراتور
 • تبدیل رشته ها به اعداد
 • Conditionals
 • عملیات مقایسه
 • "if" and "unless" Statements
 • اپراتورهای Boolean
 • "elsif" و "else"
 • خلاصه دوره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Ruby Basics Course Publisher:TeamTreeHouse Author:Jay McGavren Level:Beginner

Ruby is a programming language with a focus on simplicity and productivity. It has an elegant syntax that is natural to read and easy to write. In Ruby Basics, we'll learn how to work with Ruby and write simple Ruby programs.
About this Course
Ruby is a programming language with a focus on simplicity and productivity. It has an elegant syntax that is natural to read and easy to write. In Ruby Basics, we'll learn how to work with Ruby and write simple Ruby programs.
What you'll learn
Ruby syntax
Objects
Strings
Numbers
If statementsRuby Syntax
Learn the basics of writing Ruby programs! You'll see how to define and call methods, and how to store data in variables.
16 steps
Your First Ruby Program
3:14
Course Overview
1:56
Our Feature List
0:57
Methods
6:38
Methods
5 questions
Methods
1 objective
Comments
1:36
Defining Methods
4:00
Defining Methods
1 objective
Variables
5:15
Variables
1 objective
Method Arguments
7:02
Method Arguments
1 objective
Method Return Values
11:42
Method Return Values
1 objective
Review
4 questions
Strings
Almost every program needs to work with text. Programming languages represent text using "strings". In this stage we'll take a look at Ruby's powerful features for working with strings.
8 steps
Strings
1:27
String Concatenation
6:39
String Concatenation
1 objective
String Interpolation
4:17
Inspecting Values
2:12
Escape Sequences
3:54
Escape Sequences
1 objective
Review
3 questions
Objects
In Ruby, almost every piece of data is an "object". That means the data has useful methods attached to it that you can call. In this stage, we'll learn how to use these methods!
4 steps
Calling Methods on an Object
5:13
Classes
6:02
Using "chomp" to Fix Our Output
1:58
Calling Methods on an Object
1 objective
Numbers
Almost every program needs to work with numbers, too. We'll learn about Ruby's two most common types of numbers, how to do math with them, and how to call methods on them.
8 steps
Numeric Types
2:32
Numeric Types
1 objective
Math Operations
4:52
Math Operations
1 objective
Operator Precedence
2:12
Converting Strings to Numbers
4:21
Converting Strings to Numbers
1 objective
Review
5 questions
Conditionals
Sometimes you'll need to run a piece of code only under certain conditions. Conditionals like if and unless allow you to do that!
9 steps
Comparison Operators
7:59
Comparison Operators
1 objective
"if" and "unless" Statements
6:44
"if" Statements
1 objective
Boolean Operators
9:05
"elsif" and "else"
4:43
A Better "check_speed" Method
1 objective
Review
5 questions
Course Summary
1:37

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 207.0MB TeamTreeHouse Ruby Basics Course_git.ir.rar