تبلیغات

آموزش Ruby Core و Standard Library 

دسته بندی ها: آموزش روبی (Ruby) ، آموزش های TreeHouse

در این دوره با  قطعات مختلفی که توزیع Ruby را تشکیل می دهند آشنا می شوید. Standard Library در برنامه نویسی کامپیوتر کتابخانه ای است که در سراسر پیاده سازی زبان برنامه نویسی موجود است.

سرفصل:

 • معرفی Ruby Core
 • Struct
 • Kernel و Object
 • فایل
 • مارشال
 • Ruby Standard Library
 •  Ruby Date Class
 • Ruby Time Class
 • Timezones و Offsets
 • JSON
 • YAML
 • Base64
 • Logger
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Ruby Core and Standard Library Course Publisher:TeamTreeHouse Author:Jason Seifer Level:Beginner

In Ruby Core and Standard Library, we're going to learn about the different pieces that make up the Ruby distribution
About this Course
In Ruby Core and Standard Library, we're going to learn about the different pieces that make up the Ruby distribution
What you'll learn
Ruby Core
Ruby Standard LibraryRuby Core
In this stage, we'll learn all about Ruby Core including structs, the Kernel module, and more.
10 steps
Introduction to Ruby Core
3:48
Ruby Core
5 questions
Struct
4:15
Struct
1 objective
Kernel and Object
6:32
Object and Kernel
5 questions
File
5:49
File
2 objectives
Marshal
3:52
Marshal
1 objective
Ruby Standard Library: Part 1
In this stage, we'll learn all about the standard library in Ruby including documentation, location, and the date and time classes.
8 steps
The Ruby Standard Library
5:11
The Ruby Standard Library
5 questions
The Ruby Date Class
7:11
The Date Class
2 objectives
The Ruby Time Class
5:51
The Time class
1 objective
Timezones and Offsets
5:23
Timezones and Offsets
1 objective
Ruby Standard Library: Part 2
In this stage we'll learn about serialization and encoding in Ruby. We'll go over JSON and YAML, logging, and Base64.
8 steps
JSON
4:32
JSON
2 objectives
YAML
3:32
YAML
2 objectives
Base64
3:08
Base64
2 objectives
Logger
5:44
Logger
2 objectives

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 254.0MB TeamTreeHouse Ruby Core and Standard Library Course_git.ir.rar