تبلیغات

آموزش Ruby Loops

دسته بندی ها: آموزش روبی (Ruby) ، آموزش های TreeHouse

در Ruby Loops، شما یاد می گیرید که چگونه به صورت خودکار statements  را با استفاده از روبی تکرار کنید. شما در مورد ساختار Loops، همچنین while loops، until loops، for loops و غیره یاد خواهید گرفت. همچنین اصول اولیه تکرار را یاد خواهید گرفت و سپس ایجاد یک برنامه مدیریت لیست تماس ساده را خواهید آموخت.

سرفصل:

 • Ruby Loops
 • Loop Conditionals
 • While Loop
 • Until Loop
 • Ruby Iteration
 • Iteration با Each
 • Hash Iteration
 • Times Iteration
 • Iteration با Times
 • For Loops
 • قسمت 1: سوالاتی را مطرح کنید
 • متدهایی که ارزش را بازمیگرداند
 • قسمت 2: افزودن مخاطبین
 • اختصاص ارزش هش از متدها
 • قسمت 3: چاپ لیست تماس
 • هش و Iteration آرایه
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Ruby Loops Course Publisher:TeamTreeHouse Author:Jason Seifer Level:Beginner

In Ruby Loops, you'll learn how to automatically repeat statements using Ruby. You'll learn about the loop construct, including while loops, until loops, for loops, and more. You'll also learn the basics of iteration and then move on to creating a simple contact list management program.
About this Course
In Ruby Loops, you'll learn how to automatically repeat statements using Ruby. You'll learn about the loop construct, including while loops, until loops, for loops, and more. You'll also learn the basics of iteration and then move on to creating a simple contact list management program.
What you'll learn
Loops
Iteration
Conditional LogicRuby Loops
A loop is used to repeat statements until a condition is met. Ruby offers several different kinds of loops: the loop, while loop, and until loop.
8 steps
Ruby Loops
5:19
The Ruby Loop
1 objective
Loop Conditionals
7:13
Loop Conditionals
1 objective
The While Loop
4:59
The While Loop
1 objective
The Until Loop
3:08
The Until Loop
1 objective
Ruby Iteration
Iteration can be used to loop through values in Arrays, Hashes, and other Ruby types. In this stage, we'll learn how to iterate over arrays and hashes. We'll also learn how to do other types of iteration using the for and times constructs.
8 steps
Iteration With Each
4:51
Iteration With Each
1 objective
Hash Iteration
3:41
Hash Iteration
1 objective
Times Iteration
2:21
Iteration With Times
1 objective
For Loops
2:55
The For Loop
1 objective
Build a Simple Contact List
Using the concepts of loops and iteration, we'll build a simple contact list program using Ruby. Along the way, we'll be writing methods to make our work easier.
6 steps
Part 1: Asking Questions
3:10
Methods That Return a Value
1 objective
Part 2: Adding Contacts
4:44
Assigning Hash Values From Methods
3 objectives
Part 3: Printing The Contact List
3:51
Hash and Array Iteration
1 objective

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 72.0MB TeamTreeHouse Ruby Loops Course_git.ir.rar