پیشنهاد فرادرس

آموزش فریمورک Spring با Hibernate 

دسته بندی ها: آموزش اسپرینگ (Spring MVC) ، آموزش های TreeHouse ، آموزش جاوا (Java)

استفاده از Hibernate برای مدیریت داده های رابطه ای در اپلیکیشن وب Spring تنها یک رویکرد بسیار قدرتمند و مقیاس پذیر است، بلکه به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد.  در این دوره، یک پایگاه داده را به یک کتابخانه متحرک GIF اضافه خواهیم کرد و برخی از ویژگی های قدرتمند Spring و Thymeleaf مانند فرم های HTML، بارگذاری فایل، اعتبار سنجی فرم و پیام رسانی flash را مورد بحث قرار خواهیم داد.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • تغییرات در Spring
 • مرور Spring
 • پیکربندی Giflib برای Hibernate
 • ایجاد SessionFactory و DataSource
 • پیکربندی DataSource و SessionFactory
 • اضافه کردن حاشیه نویسی JPA به Entities
 • JPA Annotations
 • دریافت داده با Hibernate در Spring
 • پیکربندی Spring برای Hibernate
 • طراحی اپلیکیشن داده محور
 • اصول طراحی نرم افزار
 • الگو طراحی Service-DAO
 • نوشتن DAO
 • افزودن DAO
 • نوشتن سرویس
 • ایجاد فراخوانی های سرویس از کنترلر
 • یک سرویس برای آبجکت های تماس اضافه کنید
 • تست سرویس و DAO
 • شروع کار با CRUD در Spring + Hibernate
 • جریان داده ها در یک اپلیکیشن وب
 • ذخیره Entities
 • اضافه کردن ذخیره  در DAO و سرویس
 • متد کنترل کننده برای اضافه کردن یک دسته
 • استفاده از پیام ها در Spring
 • پیام رسانی کاربر
 • یک مورد برای اعتبارسنجی فرم
 • گرفتن خطاهای اعتبار سنجی فرم
 • دوباره بارگذاری داده ها زمانی که اعتبارسنجی ناموفق است
 • چه کاری انجام دهید وقتی اعتبار سنجی نتواند انجام شود
 • نمایش پیام های اعتبار سنجی
 • کپسوله سازی Flash Message
 • فرم آپلود فایل در Thymeleaf
 • نشانه آپلود فایل
 • کدنویسی GIF Service
 • کدنویسی GIF DAO
 • GIF در کنترلر
 • ضبط اطلاعات فایل در کنترلر
 • به روز رسانی دسته بندی ها: قسمت 1
 • به روز رسانی دسته بندی ها: قسمت 2
 • به روز رسانی با Hibernate
 • به روزرسانی GIFs
 • حذف دسته بندی ها
 • حذف GIF ها
 • علامت گذاری به عنوان GIF های مورد علاقه
 • جمع بندی
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Spring with Hibernate Course Publisher:TeamTreeHouse Author:Chris Ramacciotti Level:Intermediate

Using Hibernate to manage relational data in a Spring web application is not only an extremely powerful and scalable approach, but also widely used. In this course, we'll add a database to an animated GIF library, and discuss some more powerful features of Spring and Thymeleaf, such as HTML forms, file uploading, form validation, and flash messaging.
About this Course
Using Hibernate to manage relational data in a Spring web application is not only an extremely powerful and scalable approach, but also widely used. In this course, we'll add a database to an animated GIF library, and discuss some more powerful features of Spring and Thymeleaf, such as HTML forms, file uploading, form validation, and flash messaging.
What you'll learn
Spring
Hibernate
ORM
Post-Redirect-GetIntegrating Hibernate with Spring
As a first step toward using Hibernate in a Spring application, we first discuss how to configure a Spring app to include Hibernate for data management. We'll add the necessary dependencies and configuration code so that a Hibernate SessionFactory can be autowired into Spring components and used to fetch data from the database.
12 steps
Course Introduction
1:26
What Changes in Spring
1:53
Revisiting Giflib
4:55
Spring Review
5 questions
Configuring Giflib for Hibernate
3:03
Create a SessionFactory and DataSource
17:34
Configuring a DataSource and SessionFactory
1 question
Add JPA Annotations to Entities
9:00
JPA Annotations
1 question
Add JPA Annotations to an Entity
2 objectives
Fetching Data with Hibernate in Spring
6:17
Configure Spring for Hibernate
3 objectives
Data-Driven Application Design
During this stage, we discuss the service-DAO software design pattern. By creating loosely-coupled components as separate layers in our applications, we can increase the maintainability, extensibility, reusability, and testability of our code.
9 steps
Software Design Principles
3:56
Software Design Principles
2 questions
Overview of the Service-DAO Design Pattern
1:46
Writing Your First DAO
5:26
Add a DAO
1 objective
Writing Your First Service
3:32
Making Service Calls from a Controller
2:40
Add a service for Contact objects
2 objectives
Testing Our Service and DAO
5:08
Getting Started with CRUD in Spring + Hibernate
With our service-DAO design pattern intact, it's time to tackle the various operations of Giflib. In this stage, we implement a post-redirect-get pattern in Spring and discuss the use of forms in Thymeleaf.
6 steps
Flow of Data in a Web App
5:33
Saving Entities
2:44
Add Saving to DAO & Service
3 objectives
Controller Method for Adding a Category
3:29
HTML Form for Adding a Category
11:44
Add a controller method for saving a new contact
2 objectives
User Messages in Spring
In this stage we discuss the use of two kinds of messages to keep users informed: form validation messages and flash messages. For both of these we'll leverage Spring's RedirectAttributes in order for these messages to survive a redirect.
9 steps
Intro to User Messaging
1:05
A Case for Form Validation
2:22
Capturing Form Validation Errors
6:08
Capturing form validation errors
2 questions
Re-populating Data when Validation Fails
5:52
What to do when validation fails
2 questions
Displaying Validation Messages
7:20
Encapsulating a Flash Message
3:43
Making Flash Messages Survive a Redirect
3:48
File Uploads and Entity Updates in Spring + Hibernate
In this final stage of the course, we discuss how to allow users the ability to upload files with HTML, as well as how to process those file uploads with Spring. In addition, we take the forms for adding categories and GIFs and make them reusable for updating each of those entities.
14 steps
A File Upload Form in Thymeleaf
8:55
File upload markup
1 question
Coding the GIF Service
6:46
Coding the GIF DAO
4:47
Persisting a GIF From the Controller
7:42
Capturing file data in the controller
2 questions
Updating Categories: Part 1
7:58
Updating Categories: Part 2
10:19
Updating with Hibernate
1 question
Updating GIFs
4:18
Deleting Categories
14:15
Deleting GIFs
2:02
Marking GIFs as Favorites
4:31
Wrap-Up
0:42

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 613.0MB TeamTreeHouse Spring with Hibernate Course_git.ir.rar