در این دوره شما تمرینات زیادی را برای نوشتن پرس و جوهای SQL در محیط واقعی انجام خواهید داد! جهت گیری: انتخاب داده ها، آشنایی با پایگاه داده و پاسخ به چند سوال در مورد داده.

سرفصل:

 • معرفی
 • یادگیری پایگاه داده
 • فهرست موضوع ها
 • شمارش دانش آموزان
 • پیدا کردن شناسه
 • فهرست معلمین
 •  دانش آموزان ‘A’
 • روز 1: پیوستن به جداول
 • محاسبه ظرفیت مدرسه
 • بزرگترین اتاق
 • موضوعات در اتاق بزرگ
 • معلم درجه هشتم
 • 7th Grade Science
 • معلمان انتخابی
 • روز 1: مرور
 • روز 2: انتخاب پیشرفته
 • برنامه دانشجویی
 • یک مشکل بد
 • دانش آموزان A تا M
 • دانش آموزان با درجه بندی
 • پیش بینی آینده
 • روز 2: مرور
 • روز 3: خوب شدن در گروه بندی
 • شلوغ ترین معلمان
 • معلمان چند موضوع
 • برنامه جانیس
 • موضوع کم نظیر
 • پیدا کردن مشکوک
 • محبوب ترین معلم
 • مشکلات اتوبوس
 • روز 3: آزمون نهایی