در این کارگاه یادخواهید گرفت تا از کتابخانه ساخته شده در tkinter استفاده کنید تا اپلیکیشن های GUI را ایجاد کنید که بر روی رایانه شما اجرا می شود. Tkinter یک بسته GUI استاندارد de-facto پایتون (رابط کاربری گرافیکی) است. Tkinter یک لایه نازک شی گرا در بالای Tcl / Tk است.