پیشنهاد فرادرس

مدیریت خطا در Swift 2.0

دسته بندی ها: آموزش Swift ، آموزش های TreeHouse

treehouse-error-handling-in-swift-2-0

در این آموزش تصویری با مدیریت خطا در Swift 2.0 آشنا می شوید. این دوره آموزشی محصول موسسه TreeHouse است.

سرفصل های دوره:

 • کار با Swift 2.0
 • کار با ابزارها و ویژگی های برنامه
 • نحوه راه اندازی Swift 2.0
 • بررسی انواع خطاها
 • کار با مدلسازی برنامه ها
 • مقابله با خطاها
 • نحوه کاهش اشتباهات رایج
 • نحوه حذف داده ها
 • کار با Cocoa
 • مقابله با خطاها در Cocoa
 • نحوه تست برنامه
 • و...

عنوان دوره: Treehouse Error Handling in Swift 2.0 نویسنده: Pasan Premaratne

توضیحات:

Treehouse Error Handling in Swift 2.0

Pasan Premaratne

About this Course An undeniable fact of software development is that bugs will crop in your code and lead to undesirable outcomes. Error handling is the process of anticipating a certain class of bugs and writing code to handle them. In this course, we take a look at the built in language constructs in Swift 2.0 to handle errors including modeling our own errors, throwing errors from functions and more. We also look at how Objective-C handles errors and what this means to us as Swift developers. What you'll learn Errors in Cocoa Manual vs Automatic Propagation Throwing functions ErrorType protocol Errors in Swift Error Handling An undeniable fact of software development is that bugs will crop in your code and lead to undesirable outcomes. Error handling is the process of anticipating a certain class of bugs and writing code to handle them. In this stage, we take a look at the built in language constructs in Swift 2.0 to handle errors including modeling our own errors, throwing errors from functions and more. We also look at how Objective-C handles errors and what this means to us as Swift developers

11 steps Types of Errors 6:05 Modeling Errors 5:01 Modeling Errors 2 objectives Throwing Errors 8:13 Throwing Errors 2 objectives Modeling and Throwing Errors 9 questions Handling Errors 6:25 Handling Errors 3 objectives Cleaning Up With Defer 4:15 Propagation of Errors in Cocoa 7:57 Error Handling 9 questions

Treehouse Error Handling in Swift 2.0

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 46.0MB Treehouse Error Handling in Swift 2.0_git.ir.rar
captcha