آموزش های TTC

 • آموزش قدرت تجسم ریاضی

آموزش قدرت تجسم ریاضی

یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش تاریخ زبان انگلیسی – نسخه دوم

آموزش تاریخ زبان انگلیسی – نسخه دوم

پنج شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آموزش شاهکارهای داستان های تخیلی کوتاه

آموزش شاهکارهای داستان های تخیلی کوتاه

پنج شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۳:۳۰
 • آموزش شاهکارهای یونان از ذهن تصویرگر: خارق العاده ترین آثار ادبیات

آموزش شاهکارهای یونان از ذهن تصویرگر: خارق العاده ترین آثار ادبیات

پنج شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش زبان فرانسوی: فرهنگ های مکالمه فرانسوی

آموزش زبان فرانسوی: فرهنگ های مکالمه فرانسوی

پنج شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۲:۳۰
 • آموزش تسلط بر مهارت های قدرتمند زندگی

آموزش تسلط بر مهارت های قدرتمند زندگی

پنج شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۲:۰۰
 • چگونه آثار شکسپیر را بخوانیم و درک کنیم؟

چگونه آثار شکسپیر را بخوانیم و درک کنیم؟

پنج شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۱:۳۰
 • آموزش مدیریت و کاهش استرس در زندگی

آموزش مدیریت و کاهش استرس در زندگی

پنج شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش سیستم های آموزشی مقایسه ای

آموزش سیستم های آموزشی مقایسه ای

پنج شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۳۰
 • آموزش تاریخچه علم: عهد عتیق تا 1700

آموزش تاریخچه علم: عهد عتیق تا 1700

پنج شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش تاریخ ادبیات جهان

آموزش تاریخ ادبیات جهان

چهارشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۲۳:۳۰
 • چگونه ایده ها گسترش می یابند؟

چگونه ایده ها گسترش می یابند؟

چهارشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش آثار کلاسیک ادبیات بریتانیا

آموزش آثار کلاسیک ادبیات بریتانیا

چهارشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۲۲:۳۰
 • آموزش قهرمانان و افسانه های ادبیات: شخصیت های مهم ادبیات

آموزش قهرمانان و افسانه های ادبیات: شخصیت های مهم ادبیات

چهارشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۲۲:۰۰
 • مطالعه تاریخ قضایی

مطالعه تاریخ قضایی

چهارشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۳۰
 • آموزش سواد مالی: درک اعدادی که جهان کسب و کار را حرکت می دهد

آموزش سواد مالی: درک اعدادی که جهان کسب و کار را حرکت می دهد

چهارشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش کشف ریشه ها: مقدمه ای بر ژنتیک

آموزش کشف ریشه ها: مقدمه ای بر ژنتیک

چهارشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۲۰:۳۰
 • آموزش کیهان شناسی: تاریخ ماهیت جهان ما

آموزش کیهان شناسی: تاریخ ماهیت جهان ما

چهارشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش آثار کلاسیک ادبیات روسیه

آموزش آثار کلاسیک ادبیات روسیه

چهارشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۹:۳۰
 • آموزش تاریخ علم از 1700 تا 1900 با پروفسور Gregory

آموزش تاریخ علم از 1700 تا 1900 با پروفسور Gregory

چهارشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش آثار کلاسیک ادبیات آمریکا

آموزش آثار کلاسیک ادبیات آمریکا

چهارشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۳۰