این آموزش تصویری آمادگی برای مصاحبه های ویدئویی، تنظیم دوربین ، نحوه صحیح لباس پوشیدن ، تنظیم مو و آرایش صورت و نحوه قدم زدن جلوی دوربین را به صورت کامل آموزش می دهد.
این دوره آموزشی محصول موسسه Tutsplus است.

سرفصل های دوره:

  • کار با تصاویر
  • نحوه صحیح لباس پوشیدن
  • نحوه آمادگی برای مصاحبه های ویدئویی
  • نحوه تنظیم دوربین
  • نحوه تنظیم مو و آرایش
  • یافتن بهترین مکان برای ضبط صدا
  • نحوه حرکات دست و پا
  • نحوه تنظیم صورت شخص جلوی دوربین
  • نحوه قدم زدن جلوی دوربین
  • و…

عنوان دوره: Tutsplus Improve Your On-Camera Performance
مدت زمان: 1 ساعت
نویسنده: Cindy Burgess


توضیحات:

Tutsplus Improve Your On-Camera Performance

Cindy Burgess
1 hour

Want to host a webinar? Star in your own web show? Do video interviews to promote a product? This course will get you camera-ready in no time! Through expert instruction from a former TV news anchor, you'll learn what to wear (and what to avoid) on camera, the basics of body language and professional delivery, how to craft your message, and technical tips to ensure you look and sound your best.

1. Introduction 1 lesson
02:20
1.1 Introduction
02:20
2. Image and Appearance 3 lessons
17:41
2.1 Clothing
07:26
2.2 Accessories
03:42
2.3 Hair and Makeup
06:33
3. Voice 1 lesson,
05:24
3.1 Find Your Best Voice
05:24
4. Body Language 2 lessons,
12:58
4.1 Posture and Gestures
07:32
4.2 Facial Expression
05:26
5. Delivery 3 lessons
18:57
5.1 Crafting the Message
06:34
5.2 Ad-Lib vs. Teleprompter
06:26
5.3 Energy and Pacing
05:57
6. Conclusion 1 lesson
01:07
6.1 Conclusion
01:07