در این آموزش تصویری با تمامی کلاس ها و امکانات Bootstrap برای طراحی صفحات وب در قالب 4 پروژه عملی آشنا می شوید.
این دوره آموزشی محصول موسسه Udemy است.

سرفصل های دوره:

 • کار با ابزارهای Bootstrap
 • آشنایی با Bootstrap
 • آموزش CDN برای Bootstrap و jQuery
 • نحوه نصب Bootstrap و jQuery
 • بررسی مفاهیم و کاربرد های container
 • آشنایی با گرید GRID
 • کار با سبک های متنی
 • نحوه ساخت جداول
 • نحوه افزودن تصاویر
 • معرفی Bootstrap Glyphicon
 • کار با برچسب ها
 • کار با لیست ها
 • معرفی Pills
 • نحوه صفحه بندی
 • نحوه طراحی فرم ها
 • نحوه اعتبار سنجی فرم ها
 • کار با ScrollSpy
 • ایجاد نوار پیمایش
 • ایجاد ریز عکسها
 • ایجاد پاورقی
 • نحوه استفاده از پلاگین های LightBox
 • ایجاد تگ های HTML
 • ایجاد نوار پیمایش
 • ایجاد سربرگ و نوار جستجو
 • ایجاد وب سایت
 • نحوه ایجاد Carousel
 • نحوه ایجاد صفحه
 • ایجاد Modal برای فرم
 • نحوه سفارشی سازی فرم ها
 • و…

عنوان دوره: Udemy The Complete Bootstrap Masterclass Course – Build 4 Projects
مدت زمان: 7 ساعت
نویسنده: Joe Parys, Shahzaib Kamal


توضیحات:

Udemy The Complete Bootstrap Masterclass Course - Build 4 Projects

Joe Parys, Shahzaib Kamal
7 Hours
All Levels

In this complete course students will learn how to build 4 projects using bootstrap and other website development tools
What are the requirements?
Basic HTML & CSS Knowledge
Notes and Note Sheets
A Computer with internet access
An open mind and willingness to learn a new skill!
What am I going to get from this course?
Completely Understand What is Bootstrap and How to Work on Bootstrap
You'll be able to Customize Bootstrap.
You'll be able to Create Profesional Websites using Bootstrap
What is the target audience?
Anyone looking to improve their web development skill set
Anyone looking to learn more about web development and design
Who want to Make thier Career on Web Designing
Who want to sharpen their Skills as a Professional Web designer

Section 1: Bootstrap Tools and Elements
Lecture 1
Introduction - Course Benefits - Welcome To The Complete Bootstrap Masterclass!
03:23
Lecture 2
CDN for Bootstrap and jQuery
07:22
Lecture 3
Download and Install Bootstrap and jQuery
04:35
Lecture 4
Bootstrap Theory: Is Bootstrap For All Devices?
03:50
Lecture 5
How Bootstrap Works
02:10
Lecture 6
Bootstrap Container
02:22
Lecture 7
Bootstrap Grid System
06:17
Lecture 8
Text Styles
07:01
Lecture 9
More on Text Styles
10:11
Lecture 10
Bootstrap Tables
07:28
Lecture 11
Bootstrap Images
02:20
Lecture 12
Bootstrap Buttons
03:56
Lecture 13
Bootstrap Button Group
03:39
Lecture 14
Bootstrap Drop Down Button
06:40
Lecture 15
Bootstrap Glyphicon
06:06
Lecture 16
Page-header and Jumbotron
03:02
Lecture 17
Bootstrap Wells
01:49
Lecture 18
Bootstrap Alerts
04:48
Lecture 19
Labels and Badges
04:18
Lecture 20
Panels
04:16
Lecture 21
Collapsibles
05:30
Lecture 22
Collapsible on Panels
03:07
Lecture 23
List-Group
08:01
Lecture 24
Collapsible List Group and Accordion
12:19
Lecture 25
Tabs
05:50
Lecture 26
Pills
05:17
Lecture 27
Dynamic Pills and Tabs
04:57
Lecture 28
Pager and Pagination
05:07
Lecture 29
Navbar Complete
09:10
Lecture 30
Bootstrap Form
09:39
Lecture 31
Horizontal Form
10:50
Lecture 32
More on Form
03:35
Lecture 33
Form Validation Styles
05:33
Lecture 34
Modals
06:47
Lecture 35
Carousel
10:04
Lecture 36
Carousel With Caption
03:10
Lecture 37
ScrollSpy
09:49
Lecture 38
ToolTip
05:46
Lecture 39
PopOver
05:11
Section 2: PortFolio Project
Lecture 40
Creating Navigation and Home Area
09:35
Lecture 41
Creating My Work Area
05:43
Lecture 42
Creating About Area
08:10
Lecture 43
Creating Contact Area
06:19
Section 3: Photo Gallery Project
Lecture 44
Creating Navbar
04:15
Lecture 45
Creating Carousel Slider
07:21
Lecture 46
Creating Thumbnails
06:23
Lecture 47
Creating Footer
02:13
Lecture 48
Creating Modal
08:25
Lecture 49
Using Lightbox plugin with bootstrap
11:02
Lecture 50
Adding Caption to the LightBox Elements
01:51
Section 4: Blog Project
Lecture 51
Creating HTML Syntax
03:33
Lecture 52
Creating Navbar and Customizing Bootstrap
08:47
Lecture 53
Creating Header and Search Bar
12:37
Lecture 54
Creating Posts Area
15:57
Lecture 55
Creating Footer
05:08
Lecture 56
Creating Posts Page
04:24
Lecture 57
Creating About Page
04:49
Section 5: Creating eCommerce Website
Lecture 58
Creating Syntax and Navbar
07:24
Lecture 59
Creating Carousel
07:57
Lecture 60
Adding Caption to Carousel
03:40
Lecture 61
Creating aside and Product Area
08:45
Lecture 62
Editing Aside Area with New Style
07:17
Lecture 63
Creating Product Page
12:49
Lecture 64
Creating Related Search Area
02:40
Lecture 65
Creating Modal for Form
05:10
Lecture 66
Creating Order Form
05:15