آموزش پیشنهادی فرادرس

ساخت فرم با AngularJS و Bootstrap و MVC 5

دسته بندی ها: آموزش بوت استرپ (Bootstrap) ، فریمورک ها ، دات نت (NET.) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش ASP.NET MVC ، آموزش انگولار جی اس (AngularJS)

ساخت-فرم-با-angularjs-و-bootstrap-و-mvc-5

در این آموزش تصویری با نحوه ساخت فرم های تحت وب  با AngularJS و Bootstrap و ASP.NET MVC5 آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره:

 • مبانی AngularJS و Bootstrap
 • راه اندازی AngularJS
 • ظاهر طراحی شده Bootstrap
 • اتصال به یک فرم
 • استفاده از فرم در AngularJS
 • مسیریابی فرم
 •  کار با رابط کاربری Bootstrap 
 • فرم اعتبار سنجی AngularJS 
 • کلاس های CSS برای اعتبار سنجی
 • مدیریت پیغام های خطا
 • بخشنامه سفارشی برای اعتبار سنجی
 • استفاده از MVC 5 با AngularJS
 • راه اندازی MVC 5
 • دسترسی به MVC
 • نمایش خطاها بر روی سرویس گیرنده
 • به روز رسانی داده
 • استفاده از Web API 2
 • و...

عنوان دوره: Pluralsight AngularJS Forms Using Bootstrap and MVC 5 سطح:متوسط مدت زمان:3 ساعت و 53 دقیقه نویسنده: Mark Zamoyta

توضیحات:

This course focuses on creating forms with AngularJS, making them look good with Bootstrap styling, and then posting the form data to an ASP.NET MVC 5 web application.
This course focuses on creating forms with AngularJS, making them look good with Bootstrap styling, and then posting the form data to an ASP.NET MVC 5 web application. UI Bootstrap controls are covered in detail, along with client- and server-side validation. On the server side, this course will show how to work with Web API 2, as well as traditional MVC controllers.

Course Introduction 5:47 Course Introduction 4:26 Prerequisites 1:20 AngularJS and Bootstrap Form Basics 36:54 Introduction 2:36 AngularJS Project Setup 2:32 AngularJS Components 2:46 Displaying Our Form 5:53 Bootstrap Styling 3:11 Horizontal Form Styling 4:28 Fieldsets With Bootstrap 3:50 Data Binding to a Form 3:50 Data Binding to a Select Element 1:32 Form Submission 4:01 Summary 2:08 Using Forms in AngularJS Apps 33:44 Itroduction 2:40 Routing to a Form 5:48 A Data Service 2:21 Saving or Canceling a Form 4:37 A Single Form for Update and Insert 7:27 Modal Forms in AngularJS 9:05 Summary 1:44 UI Bootstrap's Form Controls 46:09 Introduction 3:05 The Datepicker Directive 4:15 Datepicker in a Form 5:07 Timepicker in a Form 3:19 The Typeahead Directive 6:08 The Rating Directive 7:17 Collapse and Accordion Directives 4:34 Popover and Tooltip Directives 5:11 Miscellaneous Directives 5:32 Summary 1:38 AngularJS Form Validation 44:34 Introduction 3:27 required and ngRequired 3:37 CSS Classes for Field Validation 2:03 Styling Error Messages 5:49 $invalid and $dirty on a Field 3:59 ngTouched and ngUntouched in AngularJS 1.3 3:44 A Custom Directive for Validation 5:44 More Validation Directives 5:46 Submit Button Validation 5:10 Handling the Reset Button 3:01 Summary 2:09 Using MVC 5 With AngularJS 1:06:19 Introduction 3:07 Setting up an MVC 5 Web Application 2:29 Bundling and Minification 5:39 A View for Our Mini-SPA 3:38 Minifying AngularJS Scripts 5:54 Accessing MVC from an Angular Service 8:46 Client-Side Promises 2:06 Passing Form Data to Controllers 5:54 Validating the View Model 3:37 Showing Errors on the Client 4:46 The Bind Attribute for View Models 4:03 Returning an ID for Inserts 2:22 Updating Data 3:06 Using Web API 2 8:22 Summary 2:23

حجم فایل: 822MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight AngularJS Forms Using Bootstrap and MVC 5

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس