آموزش پیشنهادی فرادرس

شبیه سازی دود و آتش و انفجار در Adobe After Effects

دسته بندی ها: دیزاین ، آموزش های TutsPlus ، آموزش انیمیشن سه بعدی ، آموزش افتر افکت (After Effects) ، آموزش های ادوبی (Adobe)

در این آموزش تصویری با نحوه شبیه سازی دود، آتش و انفجار درAdobe After Effects آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Tutsplus می باشد.

سرفصل های دوره:

 • ایجاد دود
 • ایجاد حلقه های دود در Adobe After Effects
 • ترکیب  دود با فیلم
 • اثر دود روی عکسبرداری
 • ایجاد آتش در Adobe After Effects
 • اثر آتش روی عکسبرداری
 • اضافه کردن آتش به عکس
 • راه اندازی انفجار
 • اصلاح انفجار
 • تکمیل انفجار
 • مخلوط کردن باقی مانده با آتش و دود
 • و...

عنوان دوره: Tutsplus Smoke Fire and Explosions in Adobe After Effectsتوضیحات:

In this course, Christopher Kenworthy will show you how easy it is to create smoke, fire, and explosions using Adobe After Effects—without relying on third-party plugins. By learning some simple techniques and built-in filters, you'll be creating realistic-looking smoke, fire and explosions for your film footage in no time. 

1.Introduction1 lesson, 01:40 Free Preview 1.1Introduction01:40 2.Creating Smoke 4 lessons, 23:25 Free Preview 2.1Creating Wisps of Smoke in Adobe After Effects06:00 2.2Compositing Smoke with Video Footage05:41 2.3Rising and Billowing Smoke06:19 2.4Shooting Smoke Effects05:25 3.Creating Fire in Adobe After Effects4 lessons, 30:22 3.1Basic Flame Effects06:44 3.2Shooting Fire Effects06:00 3.3Adding Fire to Shots11:28 3.4Completing Shots With Glows06:10 4.Setting Up Explosions4 lessons, 21:12 4.1Explosive Fire04:10 4.2Setting Up Explosions04:32 4.3Modifying The Explosion04:33 4.4Creating Flying Debris07:57 5.Completing The Explosion3 lessons, 27:19 5.1Mixing Debris with Fire and Smoke13:37 5.2Adding 3D Debris07:39 5.3Flashes and Damage06:03 6.Conclusion1 lesson, 00:44 6.1Conclusion00:44

حجم فایل: 1.56GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
TutsPlus Smoke Fire and Explosions in Adobe After Effects

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس