نحوه اضافه کردن زیرنویس به ویدیو (YouTube و Premiere Pro)

دسته بندی ها: کانال Tech Insider ، آموزش های ادوبی ، آموزش بازاریابی ، بازاریابی یوتیوب ، آموزش پریمیر

این ویدئو نحوه افزودن زیرنویس به ویدیو با استفاده از Premiere Pro و Youtube Studio را به شما نشان می دهد.

How To Add Subtitles To A Video (YouTube And Premiere Pro) Tech Insider 3:54

0:00 Intro
0:14 Adding subtitles on Youtube Video
1:05 Duration of subtitles on screen
1:25 Adding subtitles to Premiere Pro
2:38 Exporting subtitles from Premiere Pro
3:10 Adding subtitles from Premiere Pro to Youtube Studio

This video will show you how to add subtitles to a video using Premiere Pro and Youtube Studio.

MORE HOW TO VIDEOS:
How To Record On PS4
https://www.youtube.com/watch?v=xm1NrNjA-wM
How To Disable Windows Defender In Windows 10 (Now Called Defender Antivirus)
https://www.youtube.com/watch?v=UKu6qtc534A
How To Get Better At Fortnite
https://www.youtube.com/watch?v=oMb9vdvEfpE

------------------------------------------------------

#Subtitles #PremierePro #TechInsider

Tech Insider tells you all you need to know about tech: gadgets, how-to's, gaming, science, digital culture, and more.

Visit us at: https://www.businessinsider.com
TI on Facebook: https://www.facebook.com/techinsider
TI on Instagram: https://www.instagram.com/tech_insider/
TI on Twitter: https://twitter.com/techinsider
TI on Amazon Prime: http://read.bi/PrimeVideo
INSIDER on Snapchat: https://insder.co/2KJLtVo

How To Add Subtitles To A Video (YouTube And Premiere Pro)

لینک های دانلود حجم فایل: 15.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیhow-to-add-subtitles-to-a-video-youtube-and-premiere-pro-git.ir.mp4 how-to-add-subtitles-to-a-video-youtube-and-premiere-pro-git.ir.en.srt

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط