دانشمندان به طور گسترده ای از پایتون برای ساده سازی تسک های تحلیل داده مانند پردازش زبان طبیعی و بینایی رایانه ای، ماژول ها و بسته ها استفاده می کنند. در این دوره با بسته NLTK و پردازش زبان طبیعی، خواندن متن از اسناد با مدل های مختلف، تحلیل احساسات برای پیش بینی اهداف نویسنده و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • پردازش زبان طبیعی
 • آشنایی با NLTK
 • پیش پردازش متن
 • استفاده از مدل های N-Grams و Bag-of-Words
 • تحلیل احساسات
 • کلاس بندی با مدل های Markov
 • تصاویر و بینایی رایانه ای
 • بررسی بینایی رایانه ای
 • کار با OpenCV
 • فیلترها و Transforms
 • یافتن نکات جالب
 •  SIFT – Scale Invariant Feature Transform
 • جستجوی تصویر
 • OCR با Tesseract
 • مطالعه موردی 1- من Spam دوست ندارم
 • فیلتر کردن Spam
 • ارائه داده
 • آماده سازی داده
 • شناسایی Spam
 • مطالعه موردی دو – به من بگویید چه احساسی دارید
 • یادگیری برای دیدن احساسات
 • نگاهی به تصاویر
 • یادگیری احساس – آموزش مدل