آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش رمزنگاری با استفاده از پایتون

دسته بندی ها: آموزش پایتون (Python) ، رمزنگاری ، آموزش های یودمی (Udemy)

رمزنگاری برای حفاظت از اطلاعات حساس ضروری است، اما اغلب به ندرت یا نادرست انجام می شود. از طریق این آموزش ما روش های مختلف رمزنگاری یاد می گیریم و به آنها حمله می کنیم. آموزش شامل موارد زیر خواهد بود: مفهوم رمزنگاری، درک پایتون، نصب پایتون، رشته ها و نوشتن برنامه ها، Reverse CipherCaeser، تکنیک CipherBrute Force، فایل های رمزگذاری و رمزگشایی، Affine Cipher، پیدا کردن شماره اول، RSA Cipher و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی رمزنگاری با پایتون
 • شروع کار با رمزنگاری با پایتون
 • درک فرآیند رمزنگاری
 • هدف پایتون به عنوان یک ابزار
 • الگوریتم در رمزنگاری معکوس
 • الگوریتم Ceaser Cipher و Transposition Cipher
 • درک Ceaser Cipher
 • الگوریتم در Pyperclip
 • مفهوم Brute Force Attack
 • توابع Transposition Cipher
 • Transposition Cipher Encryption Program
 • Cipher Decryption Program
 • رمزگشایی Transposition Cipher
 • تشخیص انگلیسی به صورت برنامه نویسی
 • خروجی لیست دیکشنری
 • Multiplicative Cipher
 • ایجاد ماژول Cryptomath
 • Affine Cipher Encryption
 • درک کارکرد رمزگشایی
 • هک کردن  Affine Cipher
 • مفهوم Vernam Cipher
 • درک MD5 و SHA Hashes
 • پلاگین رمزنگاری
 • رمزهای عبور با استفاده از پایتون
 • رمزنگاری متقارن و نامتقارن
 • محاسبه کلید RSA
 • RSA Cipher
 • پیاده سازی الگوریتم RSA
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Cryptography using Python Publisher:Udemy Author:EDU CBA Duration:04:48:06

Through this training we shall learn various encryption methods, and attack them
Cryptography is essential to protect sensitive information, but it is often performed inadequately or incorrectly. Through this training we shall learn various encryption methods, and attack them.The training will include the following:Cryptography ConceptsUnderstanding PythonInstallation of PythonStrings and writing programsReverse CipherCaeser CipherBrute Force TechniqueTransposition CipherSample programEncrypting and Decryption filesAffine CipherSimple substitution cipherOne time pad cipherFinding Prime NumbersPublic key cryptographyRSA Cipher
Who is the target audience?
Web Developers
Security professionals
Course content
42 lectures
04:48:06

Introduction
1 lecture
01:33
Introduction to Cryptography using Python
01:33

Getting Started Cryptography using Python
3 lectures
18:34
Understanding the Process of Cryptography
05:12
Purpose of Python as a Tool
05:54
Algorithm on Reverse Cipher
07:28

Ceaser Cipher Algorithm and Transposition Cipher
5 lectures
28:33
Understanding Ceaser Cipher
06:15
Algorithm on Pyperclip
06:34
Concept of Brute Force Attack
06:13
Functions of Transposition Cipher
03:31
Transposition Cipher Encryption Program
06:00

Cipher Decryption Program
14 lectures
01:34:32
Decryption of Transposition Cipher
07:55
Detecting English Programmatically
11:03
Output of Dictionary List
03:37
The Multiplicative Cipher
04:13
Creating Cryptomath Module
04:25
Affine Cipher Encryption
11:57
Understanding the Decrypting Functionality
05:02
Hacking the Affine Cipher
10:22
Modifying and Hacking Affline
02:55
Learning the Substitution Cipher
06:18
Implementing Substitution Cipher
07:44
Functions of Random Key
06:03
Runnig Code for Subsitution Cipher
01:49
Hacking the Substitution Cipher
11:09

Hacking Process of Vignere Cipher
7 lectures
54:12
Concept of Vernam Cipher
02:59
Understanding the Implementation of Vernam Cipher
07:41
Implementation of Vignere Cipher
11:37
Hacking the Vignere Cipher
08:04
Base64 for Encoding and Decoding
05:55
Understanding MD5 and SHA Hashes
11:22
The XOR Type of Encryption
06:34

Cryptography Plugin
8 lectures
01:03:07
Cracking Passwords using Python
09:55
Understanding Cryptography Plugin
05:18
Learning the Pycrypto Plugin
05:49
Symmetric and Asymmetric Cryptography
12:08
Understanding Primary Numbers Calculations
05:33
Rabin Miller Algorithm
08:50
Public Key Cryptography
07:36
Concept of RSA Algorithm
07:58

Calculating RSA keys
2 lectures
13:46
Implementation of making RSA Keys
06:34
Returning the Private Key for Execution
07:12

RSA Cipher
2 lectures
13:49
Creating RSA Algorithm Implementation
07:12
RSA Algorithm Implementation
06:37

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس