رمزنگاری برای حفاظت از اطلاعات حساس ضروری است، اما اغلب به ندرت یا نادرست انجام می شود. از طریق این آموزش ما روش های مختلف رمزنگاری یاد می گیریم و به آنها حمله می کنیم. آموزش شامل موارد زیر خواهد بود: مفهوم رمزنگاری، درک پایتون، نصب پایتون، رشته ها و نوشتن برنامه ها، Reverse CipherCaeser، تکنیک CipherBrute Force، فایل های رمزگذاری و رمزگشایی، Affine Cipher، پیدا کردن شماره اول، RSA Cipher و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی رمزنگاری با پایتون
 • شروع کار با رمزنگاری با پایتون
 • درک فرآیند رمزنگاری
 • هدف پایتون به عنوان یک ابزار
 • الگوریتم در رمزنگاری معکوس
 • الگوریتم Ceaser Cipher و Transposition Cipher
 • درک Ceaser Cipher
 • الگوریتم در Pyperclip
 • مفهوم Brute Force Attack
 • توابع Transposition Cipher
 • Transposition Cipher Encryption Program
 • Cipher Decryption Program
 • رمزگشایی Transposition Cipher
 • تشخیص انگلیسی به صورت برنامه نویسی
 • خروجی لیست دیکشنری
 • Multiplicative Cipher
 • ایجاد ماژول Cryptomath
 • Affine Cipher Encryption
 • درک کارکرد رمزگشایی
 • هک کردن  Affine Cipher
 • مفهوم Vernam Cipher
 • درک MD5 و SHA Hashes
 • پلاگین رمزنگاری
 • رمزهای عبور با استفاده از پایتون
 • رمزنگاری متقارن و نامتقارن
 • محاسبه کلید RSA
 • RSA Cipher
 • پیاده سازی الگوریتم RSA
 • و غیره