آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش برنامه نویسی 2013 PHP از ابتدا

دسته بندی ها: آموزش های یودمی (Udemy) ، آموزش طراحی وب ، آموزش پی اچ پی (PHP) ، آموزش اچ تی ام ال (HTML)

تا به حال دوره های زیادی در زمینه برنامه نویسی PHP در مرجع تخصصی برنامه نویسی قرار گرفته که در سطح های مقدماتی، متوسط و پیشرفته این زبان محبوب را آموزش می دهند.

چند هفته پیش یک دوره کامل برنامه نویسی PHP در سایت قرار گرفت که با استقبال کاربران مواجه شد. دوره ای که امروز برای شما آماده کردیم نیز یکی از کاملترین و جدیدترین دوره های برنامه نویسی PHP به شمار می آید.

این دوره آموزشی محصول Udemy در سال 2013 می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • PHP چیست ؟
 • یادگیری اصول اولیه برنامه نویسی PHP
 • راه اندازی یک وب سایت و سرور
 • متغیرها
 • عملگرهای محاسباتی
 • عملگرهای مقایسه ای
 • دستور switch
 • آرایه ها
 • حلقه foreach
 • آموزش PHP در HTML
 • یک راه بهتر برای نمایش HTML
 • آشنایی با کوکی ها
 • آشنایی با سشن ها
 • کار با $_GET
 • کار با $_POST
 • صفحه بندی داده ها
 • آرایه ها
 • آشنایی با Include و Require
 • آشنایی با PDO
 • اتصال به پایگاه داده
 • تشخیص خطاها
 • دریافت ID آخرین سطر درج شده
 • ساخت فرم تماس با ما
 • مدیریت خطاها
 • آپلود فایل
 • محافظت از برنامه در برابر Session Hijacking
 • جلوگیری از SQL Injection
 • جلوگیری از XSS
 • استفاده ازCSS
 • استفاده از jQuery و Ajax
 • ساخت آلبوم عکس بدون دیتابیس
 • تقسیم یک رشته با فاصله (فضای خالی)
 • داده های PHP در (PDO)
 • ارسال ایمیل، سریع و آسان (در قالب HTML)
 • ارسال ایمیل SMTP 
 • اتصال و ارسال ایمیل از طریق سرور SMTP
 • و ...

لیست سرفصل های دوره آموزشی: Do you want to be a web developer? Do you need to brush up on your PHP skills? Then you're in the right place!

This is the most comprehensive PHP course on Udemy. You will learn everything from the basics to more advanced PHP programming using real world examples and sample projects.

Check out the free sample videos to get a free taste of PHP!

This course is updated regularly with new content and new projects to work on, so even if you get through the entire course, there will always be more the next time you log in.

What Is PHP?

PHP is an open source (free) scripting language that allows you to create dynamic websites and work with servers. PHP is now used on over 20 million websites and over 1 million servers worldwide.

About the Author

Alex Garrett is a PHP development stud, and has a great voice to boot!

Alex wished to learn PHP himself but had to run from pillar to post to find relevant information. Well, now he has all the relevant information consolidated! He strongly believes that tutorials that have real application are more helpful, so he creates his video tutorials based on projects.

(more) Category: Development / Programming Languages What are the requirements? What am I going to get from this course? What is the target audience? CURRICULUM SECTION 1: Getting Started 1 Introduction to the Course 00:37 Preview 2 What Is PHP? 17:13 3 What Is PHP Used For? 08:48 SECTION 2: Learn the Basics of PHP Programming 4 Commenting Code 03:37 5 Setting up a Web Server 07:50 Preview 6 Your First PHP File 03:44 7 Echo/Print 05:20 8 Outputting to a page 09:58 9 Variables 07:25 Preview 10 If Statements 07:54 11 Arithmetic Operators 06:37 12 Comparison Operators 08:44 13 Triple Equals 04:44 14 Logical Operators 09:27 15 Switch Statement 08:10 16 Arrays 08:52 Preview 17 Multi-dimensional Arrays 07:11 Preview 18 While Loop 05:55 19 Do While Loop 04:30 20 For Loops 05:04 Preview 21 Foreach 06:37 22 Functions 08:24 23 Functions with Undefined Parameters 13:54 24 Formatting Numbers 05:22 25 $_GET 12:59 26 $_POST 07:51 27 Embedding PHP within HTML 09:55 Preview 28 A better way to display HTML 05:29 29 Arrays (Part 1/2) 11:12 30 Arrays (Part 2/2) 12:50 Preview 31 Cookies (Part 1) 06:51 Preview 32 Cookies (Part 2) 03:32 33 Checkboxes 08:44 34 Radio Buttons 10:05 SECTION 3: Intermediate PHP 35 Sessions 06:32 36 Explode (String to Array) 10:08 37 Implode (Array to String) 16:06 38 Anonymous Functions 02:33 39 Ternary Operator (Inline IF statement) 07:50 40 Quickly Return True or False 01:47 41 Callbacks 06:41 42 Include and Require 04:09 43 Splitting A String By Spaces (Whitespace) 05:41 44 Generate a Random Number 04:37 45 Heredoc Syntax 05:32 SECTION 4: PHP Data Objects (PDO) 46 Connecting to a Database 09:58 47 Query Database/Access Results 08:33 Preview 48 Affected Row Count 04:23 49 Binding Values to Queries 10:14 50 Error Detection 06:56 51 Return Last Inserted ID 03:14 52 Transactions 12:13 SECTION 5: Easy Pagination 53 Easy Pagination (Part 1/3) 02:57 Preview 54 Easy Pagination (Part 2/3) 11:53 55 Easy Pagination (Part 3/3) 12:17 SECTION 6: Sending Email 56 Send Email, Quickly and Easily (Plain text format) 07:18 57 Send Email, Quickly and Easily (HTML format) 06:06 Preview 58 Sending Email with Attachments (Part 1/2) 14:15 59 Sending Email with Attachments (Part 2/2) 14:18 60 Sending Email From A Local Server 05:12 61 Sending SMTP Email 06:09 62 Connecting to and sending email via an SMTP server. 05:12 SECTION 7: Creating a Contact Form 63 Contact Form (Part 1/3) 02:19 Preview 64 Contact Form (Part 2/3) 11:34 65 Contact Form (Part 3/3) 13:47 SECTION 8: Common PHP Errors 66 Changing Maximum File Upload Size 08:26 67 Cannot Modify Header Information 04:21 68 Undefined Index 09:05 69 Unexpected $end 06:53 70 Supplied Argument Not A Valid MySQL Result Resource (MySQL) 10:49 71 Access Denied (MySQL) 05:16 SECTION 9: Build an Advertisement Rotation System 72 Part 1 07:58 73 Part 2 09:46 74 Part 3 09:59 75 Part 4 11:43 SECTION 10: PHP Security 76 Cookies 11:20 77 File Includes 11:15 78 File Uploading 14:36 79 Null Byte 07:29 80 Passing Variables 07:10 81 Session Hijacking 07:31 82 SQL Injection 17:57 83 XSS (Cross-Site Scripting) 12:55 SECTION 11: BB Codes 84 Part 1 09:27 85 Part 2 08:27 86 Part 3 04:42 SECTION 12: How to Check If a Website is Up or Down 87 Part 1 11:38 88 Part 2 05:31 SECTION 13: How to Create a "Like" Button 89 Introduction and Directory Structure 08:32 90 Database Structure 04:59 91 Displaying Articles 20:54 92 The CSS 04:57 93 jQuery and Ajax 11:34 94 PHP Functions 20:29 95 Finishing Off & Testing 10:14 SECTION 14: Build a Non-database Photo Album, plus LightBox 96 Non-database Photo Album, plus LightBox! (Part 1) 14:18 97 Non-database Photo Album, plus LightBox! (Part 2) 19:20 98 Non-database Photo Album, plus LightBox! (Part 3) 28:42 SECTION 15: How to Create a Mailing List 99 Part 1 02:59 100 Part 2 06:38

عنوان دوره: Udemy - Learn PHP Programming From Scratch حجم فایل: 4GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Udemy Learn PHP Programming From Scratch

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس


Sina 4 سال و 10 ماه قبل

سلام
ادمین سایت عالییی داری
فقط ی سوال... این اموزش فارسیه؟؟ ا