پیشنهاد فرادرس

ساخت فرم های PDF به وسیله InDesign

دسته بندی ها: آموزش ایندیزاین (InDesign) ، دیزاین ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش های ادوبی (Adobe)

ساخت-فرم-های-pdf-به-وسیله-indesign

نرم افزار Adobe InDesign قدرتمندترین نرم افزار در زمینه چاپ و صفحه آرایی می باشد.

این دوره آموزشی محصول شرکت Lynda است وشیوه ساخت فرم های PDF با نرم افزار Adobe InDesign را آموزش می دهد.

سر فصل های دوره آموزشی :

  • طراحی فرم های ترکیبی (پرینت/PDF)
  • کار با اسلاید ها
  • ساخت فیلدهای متنی
  • اضافه کردن چک باکس و دکمه
  • استفاده از اکشن های دکمه برای ارائه انتخاب های زمینه ای
  • انتشار فرم PDF

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Introduction
10m 30s
Welcome
1m 16s
Using the exercise files
50s
InDesign vs. Acrobat: Which to use, and why?
8m 24s
1. Laying Out Your Form in Adobe InDesign
31m 15s
Hybrid forms: Designing for both print and PDF
4m 1s
Form-design best practices
3m 45s
Establishing fast, efficient styles that are ideal for forms
10m 9s
Using object styles for fields
7m 31s
Check box and radio button styles
5m 49s
2. Preparing a Form Layout for Basic PDF Interactivity
1h 11m
Installing a forms workspace
4m 33s
Creating text fields
7m 50s
Form-field copying caveats
10m 6s
Adding multiple text fields
4m 49s
Understanding tab order
5m 55s
Creating check boxes
5m 9s
Creating radio buttons
5m 43s
Adding a signature field
3m 2s
Customizing check boxes and radio buttons
12m 26s
Adding appearances for visual feedback
6m 36s
Using InDesign's Sample Buttons and Forms library
4m 54s
3. Adding PDF-Only Form Interactivity
35m 24s
Adding a combo box
8m 14s
Adding a list box
6m 47s
Adding Submit and Print buttons
9m 14s
Using button actions to present contextual form options
11m 9s
4. Exporting and Finalizing Your Form in Acrobat
16m 45s
Managing tab order
7m 21s
Enabling a form for distribution
5m 0s
Form-distribution methods
1m 45s
Additional Acrobat-only options
2m 39s
Conclusion
33s
Next steps
33s

عنوان دوره : Creating PDF Forms with InDesign سطح : متوسط مدت زمان : 2 ساعت و 45 دقیقه نویسنده : Michael Murphy

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Creating PDF Forms with InDesign

پیشنهاد فرادرس