تبلیغات

آموزش CCNP Security

دسته بندی ها: آموزش سیسکو (Cisco) ، آموزش های INE ، آموزش شبکه ، آموزش امنیت شبکه

این دوره 20 ساعته به فن آوری های کلیدی درگیر در CCNP Security شامل نظارت بر تکنولوژی، پیکربندی، تأیید و عیب یابی می پردازد.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی و بررسی CCNP Security
 • 642-637 Secure v1.0
 • ایمنی - حفاظت از بنیاد شبکه
 • ایمنی - تایید  پروتکل مسیریابی
 • ایمنی - لیست های دسترسی
 • ایمنی - TCP Intercept و CBAC
 • ایمنی - فایروال سیاستی مبتنی بر منطقه
 • ایمنی - VPN بخش 1
 • ایمنی - VPN بخش 2
 • ایمنی -  DMVPN
 • ایمنی -  GET VPN
 • ایمنی -  IOS IPS
 • ایمنی - امنیت سوئیچ
 • ایمنی - امنیت سوئیچ - DHCP و حملات ARP
 • ایمنی - امنیت سوئیچ - بازرسی ARP و  IP Source Guard
 • ایمنی -  IP Source Guard
 • 642-627 IPS v7.0
 • IPS - معرفی Cisco IPS
 • IPS - بررسی ویژگی IPS
 • IPS - بررسی IPS Signatures
 • 642-618 Firewall v2.0
 • فایروال - معرفی Cisco ASAs
 • فایروال - Cisco ASAs و رابط ASDM
 • فایروال - ویژگی های ASA، NAT و ACLs
 • فایروال - Access-Lists و NAT
 • فایروال - NAT and ASDM, MPF, VPN
 • فایروال - فریمورک سیاست ماژولار
 • 642-648 VPN v2.0
 • VPN - معرفی VPN با Cisco ASA و Clientless SSL VPN
 • VPN - بررسی Site-to-Site VPN با Cisco ASA
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
CCNP Security Course Publisher:INE Author:INE Instructor Duration:19hr 21min

This recorded Bootcamp-style course includes almost 20 hours of instruction in the key technologies involved in CCNP Security, covering technology overviews, configuration, verification, and troubleshooting. CCNP Security Introduction Intro and overview of CCNP security 642-637 Secure v1.0 SECURE :: Network Foundation
Course Description
This recorded Bootcamp-style course includes almost 20 hours of instruction in the key technologies involved in CCNP Security, covering technology overviews, configuration, verification, and troubleshooting.
CCNP Security
Introduction
Intro and overview of CCNP security
642-637 Secure v1.0
SECURE :: Network Foundation Protection
SECURE :: Routing Protocol Authentication
SECURE :: Access Lists
SECURE :: TCP Intercept and CBAC
SECURE :: Zone Based Policy Firewall
SECURE :: VPN Part 1
SECURE :: VPN Part 2
SECURE :: DMVPN
SECURE :: GET VPN
SECURE :: IOS IPS
SECURE :: Switch Security
SECURE :: Switch Security, DHCP and ARP attacks.
SECURE :: Switch Security, ARP inspection and IP Source Guard
SECURE :: IP Source Guard
642-627 IPS v7.0
IPS :: Introduction to Cisco IPS
IPS :: IPS feature tour
IPS :: IPS Signatures
642-618 Firewall v2.0
FIREWALL :: Introduction to Cisco ASAs
FIREWALL :: Cisco ASAs and ASDM interface
FIREWALL :: ASA Features, NAT and ACLs
FIREWALL :: Access-Lists and NAT
FIREWALL :: NAT and ASDM, MPF, VPN
FIREWALL :: Modular Policy Framework
642-648 VPN v2.0
VPN :: Intro to VPN with Cisco ASA and Clientless SSL VPN
VPN :: Site-to-Site VPN with Cisco ASA

پیشنهاد فرادرس