Windows Server

معرفی ویندوز سرور

ویندوز سرور توسط شرکت ماکروسافت برای سیستم عامل های سرور تولید شده است که بر روی سرورها نصب می شود و بدین سان می توان مدیریت شبکه های کامپیوتری، راه اندازی سرورهای اینترنتی و شبکه های بسیار بزرگ را عهده دار شد.

اصولا سرویس دهی خدمات و ارتباط شبکه برای کامپیوتر مرکزی از Windows Server و برای کاربران از ویندوز های Client می باشد.

شرکت ماکروسافت از سال 2000 این محصول را به بازار عرضه می کند و هر 4 سال یک بار نسخه ی جدیدی از آن را به همراه کلاینتش تولید می کند. آخرین نسخه ی آن با نام Windows Server 2016 ایجاد شد.

گواهینامه های  ویندوز سرور

 • Microsoft Technology Associate (MTA)
 • Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)
 • Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)

امکانات ویندوز سرور

 • Active Directory Certificate Services
 • Active Directory Domain Services
 • Active Directory Federation Services
 • Active Directory Rights Management Services
 • File and Storage Services
 • Hyper-V
 • Remote Desktop Services
 • Web Server IIS
 • Windows Deployment Services
 • Lynda Windows Server 2016: Storage Services

Lynda Windows Server 2016: Storage Services

جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۳۴
 • InfiniteSkills Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 – Exam 70-740 Certification Training

InfiniteSkills Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 – Exam 70-740 Certification Training

جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۳۲
 • Lynda Windows Server 2016: Advanced Networking Features

Lynda Windows Server 2016: Advanced Networking Features

جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۳۲
 • Lynda Windows Server 2016: Active Directory Certificate Services

Lynda Windows Server 2016: Active Directory Certificate Services

جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۳۲
 • Lynda Windows Server 2016: IP Addressing

Lynda Windows Server 2016: IP Addressing

جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۳۱
 • Lynda Windows Server 2016: Implementing Group Policy

Lynda Windows Server 2016: Implementing Group Policy

جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۳۱
 • Lynda Windows Server 2016: High Availability

Lynda Windows Server 2016: High Availability

جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۳۱
 • Lynda Windows Server 2016: File Services

Lynda Windows Server 2016: File Services

جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۳۱
 • Lynda Windows Server 2016: Configure Hyper-V

Lynda Windows Server 2016: Configure Hyper-V

جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۳۱
 • Pluralsight Implementing Containers on Windows Server 2016

Pluralsight Implementing Containers on Windows Server 2016

جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۳۱
 • Pluralsight Implementing Active Directory Certificate Services in Windows Server 2016

Pluralsight Implementing Active Directory Certificate Services in Windows Server 2016

جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۳۱
 • Pluralsight Implement Windows Server 2016 IP Address Management (IPAM)

Pluralsight Implement Windows Server 2016 IP Address Management (IPAM)

جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۳۰
 • Pluralsight Implementing Windows Server 2016 Distributed Networking Services

Pluralsight Implementing Windows Server 2016 Distributed Networking Services

جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۳۰
 • Pluralsight Implementing Windows Server 2016 DHCP

Pluralsight Implementing Windows Server 2016 DHCP

جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۳۰
 • Pluralsight Maintaining and Monitoring Windows Server 2016

Pluralsight Maintaining and Monitoring Windows Server 2016

جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۳۰
 • Pluralsight Managing and Supporting DirectAccess with Windows Server 2016

Pluralsight Managing and Supporting DirectAccess with Windows Server 2016

جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۳۰
 • Pluralsight Planning and Implementing DirectAccess with Windows Server 2016

Pluralsight Planning and Implementing DirectAccess with Windows Server 2016

جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۳۰
 • Lynda Windows Server 2012 R2 Implement Business Continuity and Disaster Recovery

Lynda Windows Server 2012 R2 Implement Business Continuity and Disaster Recovery

یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۵:۰۰
 • Pluralsight Implementing Windows Server 2016 Hyper-V

Pluralsight Implementing Windows Server 2016 Hyper-V

یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۰۰
 • Pluralsight Implementing Windows Server 2016 Connectivity and Remote Access

Pluralsight Implementing Windows Server 2016 Connectivity and Remote Access

شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۲۲:۰۰
 • Pluralsight Auditing IIS Web Servers for Security and Best Practices

Pluralsight Auditing IIS Web Servers for Security and Best Practices

شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۰۰