Infinite Skills

 • InfiniteSkills Machine Learning for Designers

InfiniteSkills Machine Learning for Designers

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۰۴
 • InfiniteSkills Querying Data with Transact-SQL – Exam 70-761 Certification Training

InfiniteSkills Querying Data with Transact-SQL – Exam 70-761 Certification Training

چهارشنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۳۴
 • InfiniteSkills Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 – Exam 70-740 Certification Training

InfiniteSkills Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 – Exam 70-740 Certification Training

جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۳۲
 • InfiniteSkills Analyzing Data Using Spark 2.0 DataFrames With Python

InfiniteSkills Analyzing Data Using Spark 2.0 DataFrames With Python

سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۱۰
 • ذخیره سازی داده ها در Microsoft Azure برای برنامه نویسان

ذخیره سازی داده ها در Microsoft Azure برای برنامه نویسان

سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۱:۰۰
 • استفاده از کامپوننت های وب

استفاده از کامپوننت های وب

سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش Spring Framework

آموزش Spring Framework

سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۰۰
 • یادگیری ماشین مقیاس پذیر

یادگیری ماشین مقیاس پذیر

سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آموزش طراحی وب سایت آفلاین

آموزش طراحی وب سایت آفلاین

سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش کامل کار با Web View

آموزش کامل کار با Web View

سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی Swing GUI

آموزش برنامه نویسی Swing GUI

سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش SolidWorks 2016

آموزش SolidWorks 2016

سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آشنایی با Data Governance

آشنایی با Data Governance

دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش تشکیل تیم های علوم داده

آموزش تشکیل تیم های علوم داده

دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش Spring Batch

آموزش Spring Batch

دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش سیستم عامل Windows 10

آموزش سیستم عامل Windows 10

دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۶:۰۰
 • ایجاد راه حل های Big Data با Impala

ایجاد راه حل های Big Data با Impala

دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آشنایی با Pandas برای توسعه دهندگان

آشنایی با Pandas برای توسعه دهندگان

دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۴:۰۰
 • بررسی اجمالی محاسبات ابری با خدمات وب سایت آمازون

بررسی اجمالی محاسبات ابری با خدمات وب سایت آمازون

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۲:۰۰
 • پیدا کردن شغل مناسب برای دانشمندان علوم داده

پیدا کردن شغل مناسب برای دانشمندان علوم داده

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۱:۰۰
 • ساخت نرم افزار های قابل نگهداری

ساخت نرم افزار های قابل نگهداری

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۸:۰۰