پیشنهاد فرادرس

ساخت اپلیکیشن با انگولار و ASP.NET Web API

دسته بندی ها: آموزش ASP.NET Web API ، دات نت ، آموزش های LinkedIn ، آموزش انگولار (AngularJS)

برنامه های کاربردی تک‌ صفحه ‌ای (SPA) می توانند باعث بهتر و روان تر شدن تجربه کاربر شوند، اما طراحی و ساخت یک برنامه های کاربردی تک‌ صفحه ‌ای دارای چالش هایی نیز می باشد. در این دوره، نحوه استفاده از ASP.NET Web API  و چارچوب Angular را یاد می گیرید تا کار طراحی و ساخت برنامه های کاربردی تک‌ صفحه ‌ای کمی آسان تر شود.

در این دوره، مدرس ابتدا نحوه تنظیم زیرساخت برنامه، Web API، Angular app و نحوه تنظیمات ضروری هر یک از آنها را نشان می دهد و در مراحل بعدی نحوه ایجاد لایه سرویس با ASP.NET Web API و استفاده ازAngular  و الگوهای Material Design برای ایجاد واسط کاربر را آموزش می دهد. در این دوره موارد دیگری مانند: نحوه ارسال درخواست ها به یک رابط برنامه‌ نویسی کاربردی وب، مدیریت خطا ها در Angular، ایجاد یک سیستم تأیید هویت با استفاده از توکن ها و موارد بیشتر دیگر را نیز می آموزید.

مباحث دوره:

 • مقدمه
 • به کمک ASP.NET Web API و Angular سایت خود را  واکنش گرا تر سازید
 • تنظیم زیرساخت برنامه های کاربردی
 • بررسی برنامه های کاربردی
 • رابط برنامه‌ نویسی کاربردی وب برای برنامه کاربردی
 • بررسی زیرساخت Angular
 • شروع کار با رابط برنامه‌ نویسی کاربردی وب
 • ایجاد یک entry model
 • پیکربندی Dbcontext
 • پیکربندی پایگاه داده
 • ایجاد پایگاه داده
 • دریافت داده از پایگاه داده
 • شروع کار با Angular
 • اضافه کردن یک جزء
 • اضافه کردن یک سرویس
 • پیکربندی مسیریابی در Angular
 • درخواست داده از طریق web API
 • طراحی یک نما با Material Design
 • نمایش داده ها به کاربران
 • ذخیره سازی داده برای کاربران
 • ذخیره سازی داده در پایگاه داده
 • ایجاد یک web API HttpPost endpoint
 • پیکربندی یک فرم واکنش گرای Angular
 • معتبر سازی یک فرم واکنش گرای Angular
 • طراحی بخش header و footer
 • ایجاد یک درخواست HttpPost در Angular
 • بروز رسانی داده های موجود
 • ایجاد کادر محاوره
 • قرار دادن داده در کادر محاوره
 • حذف داده ها
 • اضافه کردن مرحله تایید
 • دریافت یک ورودی یکتا
 • طراحی یک نمای تایید
 • احراز هویت با استفاده از توکن
 • احراز هویت کنترلر AuthController
 • ایجاد یک کنترلر AuthController
 • ایجاد یک register component
 • ثبت نام کاربران
 • تولید یک توکن
 • درخواست توکن از Angular
 • بررسی احراز هویت از طریق توکن ها
 • خروج کاربران (Logging out)
 • ایجاد یک Angular login component
 • دریافت داده از طریق فرم ورود
 • ورود کاربران (logging in)
 • مدیریت خطا ها در Angular
 • طراحی پروژه
 • اضافه کردن یک فیلتر
 • اضافه کردن صفحه بندی
 • اضافه کردن دکمه های آیکن
 • نتیجه گیری
 • گام بعدی
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Building Angular and ASP.NET Web API Apps Publisher:Linkedin Author:Ervis Trupja Duration:3h 34m 32s Level:Intermediate

Learn how to build full-stack applications using the popular combination of Angular and the ASP.NET Web API.
Released: : December 20, 2018
Single-page applications (SPAs) can provide a more positive and fluid user experience, but designing and building a SPA is not without its challenges. In this course, learn how to leverage ASP.NET Web API and the Angular framework to make the work of designing and building SPAs a bit easier. Instructor Ervis Trupja first shows how to set up the app infrastructure, demonstrating how to create a Web API and Angular app, and then set up the essentials for each one. He steps through how to create the service layer with ASP.NET Web API and use Angular and Material Design to build the UI. Discover how to send requests to a Web API app, handle errors in Angular, create an authentication system using tokens, and more.
Introduction
Make your site more interactive with Angular and ASP.NET Web API
What you should know
1. Setting Up the App Infrastructure
Application overview
Creating a Web API application
Web API architectural overview
Creating a new Angular application
Angular architectural overview
2. Getting Started with Web API
Creating the entry model
Configuring DbContext
Configuring a database
Creating a database
Getting data from the database
3. Getting Started with Angular
Adding a component
Adding a service
Configuring routing in Angular
Requesting data from Web API
Designing a view with Material Design
Creating a Material Design table
Showing data to the users
4. Saving Data to Database
Creating a Web API HttpPost endpoint
Configuring an Angular reactive form
Creating an Angular reactive form
Validating an Angular reactive form
Designing a header and footer
Creating an HttpPost request in Angular
5. Updating Existing Data
Creating a Web API HttpPut endpoint
Setting up a dialog
Configuring the dialog with data
Populating the dialog with data
Creating an HttpPut request in Angular
6. Deleting Data
Creating a Web API HttpDelete endpoint
Adding a confirmation step
Getting a single entry
Designing a confirmation view
Creating an HttpDelete request in Angular
7. Authentication Using Tokens
Setting up AuthController
Setting up AuthService
Creating a register component
Registering users
Generating a token
Requesting a token from Angular
Authentication check via tokens
Logging out users
Creating an Angular login component
Getting data from the login form
Logging in users
Handling errors in angular
8. Project Design Wrap-Up
Adding a filter
Adding pagination
Adding icon buttons
Conclusion
Next steps

پیشنهاد فرادرس