یادگیری ماشینی یکی از معروف ترین مباحث در هوش مصنوعی است. الگوریتم های یادگیری ماشینی اجازه می دهد که کامپیوترها بدون برنامه ریزی چیزهای جدید یاد بگیرند. آنها از آمار به عنوان راهی برای درک مقادیر عظیم داده هایی که هر روز ایجاد می کنند استفاده می کنند. این الگوریتم های جدیدتر به ماشین ها کمک می کنند تصاویر، صدا و ویدیو را طبقه بندی کنند. آنها می توانند به سؤالات ما پاسخ دهند، داروهای جدیدی کشف کرده و حتی آهنگ ها را بنویسند. در این دوره، ما تعریف و انواع یادگیری ماشینی را بررسی می کنیم: نظارت، عدم نظارت و تقویت. سپس شما می توانید ببینید که چگونه از الگوریتم های محبوب مانند درخت تصمیم گیری، خوشه بندی، و تجزیه و تحلیل رگرسیون برای دیدن الگوها در مجموعه داده های عظیم استفاده کنید. در نهایت شما  در مورد برخی از مشکلات در هنگام شروع یادگیری ماشین می آموزید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • یادگیری ماشین چیست؟
 • کار با داده
 • Supervised
 • Unsupervised
 • Semi-supervised
 • Reinforcement
 • انواع یادگیری ماشین
 • الگوریتم های یادگیری ماشین
 • آماده سازی داده ها برای یادگیری ماشین
 • چالش های یادگیری ماشین مشترک