تبلیغات

آموزش ساخت اپلیکیشن Full-Stack با Angular 2، ASP.NET Core و احراز هویت

دسته بندی ها: دات نت (NET.) ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش طراحی وب ، آموزش تایپ اسکریپت (TypeScript) ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript) ، آموزش ASP.NET MVC ، آموزش ASP.NET Core ، آموزش ASP.NET ، آموزش انگولار جی اس (AngularJS)

lynda-building-a-full-stack-application-with-angular-2-asp-net-core-and-authentication

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Building a Full-Stack Application with Angular 2, ASP.NET Core, and Authentication Publisher:Lynda Author:Alexander Zanfir Duration:3h 44m Level:Intermediate

Learn how to work with Angular 2 and ASP.NET Core to build a full-stack web application—which you can later use as a template for your own web app.
Released: 5/9/2017

Angular 2 and ASP.NET Core offer solid improvements over previous versions. In this course, discover how to work with these technologies to build a full-stack web application—which you can later use as a template for your own web app. Follow Alexander Zanfir as he explains how to create and configure your Angular 2 project, display data in Angular, and get data from ASP.NET Core. He also covers working with traditional template forms and reactive forms, creating different routes that you can navigate to, and using Entity Framework and token authentication for user registration, login, and simple authorization.

Topics include:
Setting up the app infrastructure
Creating and configuring the Angular 2 project
Displaying data in Angular
Refining the layout
Creating the ASP.NET Core project
Creating a controller with ASP.NET Core
Creating a nav bar
Registering users
Authorizing resources

Introduction
Welcome
37s
What you should know
14s
Using the exercise files
1m 49s
1. Set Up the App Infrastructure
Demo application overview
1m 10s
Architectural overview
1m 28s
Download and install ASP.NET Core
41s
Create and configure the Angular 2 project
3m 48s
2. Display Data in Angular
Create the component
5m 49s
Show data
3m 22s
Refine the layout
6m 53s
3. Get Data from ASP.NET Core
Create the ASP.NET Core project
2m 7s
Creating a service
3m 24s
Updating Angular to get data from our service
11m 54s
4. Creating a Controller with ASP.NET Core
Saving our data to ASP.NET
2m 23s
Saving data to a list
2m 7s
5. Creating a Form in Angular
Creating the component
6m 33s
Getting our input data
5m 17s
Communicating between multiple components with Output and ViewChild
7m 12s
Creating a data store in our service
6m 20s
Handling errors with try or catch
4m 30s
6. Navigate with Router
Create a nav bar
2m 44s
Navigate to a different view
4m 10s
Add a messages route
2m 49s
Pass a route parameter
3m 40s
Retrieve a route parameter
1m 17s
7. Reactive Programming
HTTP GET with Observable
6m 6s
Broadcast an event with subject
2m 43s
Use Observables and the async pipe
4m 36s
8. Creating Reactive Forms in Angular
Create a register layout
5m 29s
Reactive forms with FormBuilder
6m 19s
Validate with reactive forms
7m 21s
Validate passwords with a custom validator
4m 19s
Validate emails with a custom validator
2m 9s
9. Registering Users
Create an Angular auth service
5m 26s
Create an ASP.NET register service
9m 18s
Persistency with Entity Framework
6m 29s
Save messages and users
6m 19s
Store a token with Angular
1m 42s
Implementing an authentication check
8m 15s
Log out
2m 45s
10. Logging In
Create an Angular login component
4m 56s
Create the login services
11m 50s
11. Authorizing Resources
Get user information
3m 59s
Add claims to our token
3m 7s
Send token with Angular HTTP requests
3m 49s
Auth middleware with AspNetCore.Authentication.JwtBearer
8m 56s
Access user through the Claim Subject
7m 22s
Edit user in Angular
6m 59s
Update user name when posting
1m 26s
Conclusion
Next steps
31s

پیشنهاد فرادرس