ایجاد اپلیکیشن full-stack، نیاز به یکپارچه سازی چندین کامپوننت دارد. در این دوره با نحوه استفاده از Angular، ASP.NET Core و Entity Framework برای ایجاد یک اپلیکیشن full-stack آشنا می شوید. همچنین نحوه نمایش و ویرایش داده ها در Angular با ASP.NET Core، ایجاد فرم ها، ناوبری به views مختلف و موارد دیگر را یاد خواهید گرفت.

سرفصل:

 • مقدمه
 • فایل های تمرین
 • زیر ساخت
 • ایجاد و پیکربندی پروژه Angular
 • ایجاد فرم ها با Angular
 • ایجاد مسیرهای دریافت و ارسال در یک کنترل کننده ASP.NET Core
 • به روز رسانی خدمات Angular برای ارسال به API
 • پایداری با فریمورک Entity
 • نمایش و ویرایش داده ها در Angular با ASP.NET Core
 • ناوبری با views مختلف در Angular
 • کار با Angular و Entity Framework
 • ایجاد Identity Framework