در این دوره با نحوه طراحی فریمورک سی شارپ برای پروژه های شخصی، سازمانی و متن باز آشنا می شوید. همچنین مفاهیم کلیدی طراحی فریمورک، سازماندهی کدها، نحوه مستندسازی، اشتراک گذاری آنلاین فریمورک ها، کپسوله سازی کد، کلاس هاس ماژولار، نحوه گسترش فریمورک و اجرا الگوی معماری را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • مقدمه
 • معرفی دوره
 • مفاهیم طراحی فریمورک
 • طراحی فریمورک ها
 • اشتراک گذاری فریمورک ها
 • میزبانی فریمورک ها
 • کد ماژولار
 • کپسوله سازی کد
 • طراحی رابط ها
 • کلاس هاس ماژولار
 • گسترش فریمورک
 • اجرا الگوی معماری
 • مستندسازی
 • مستندسازی یک فریمورک
 • اشتراک گذاری فریمورک
 • نتیجه
 • مراحل بعدی