پیشنهاد فرادرس

آموزش گواهینامه (CCNA Security (210-260 - قسمت 4 - مسیریابی و سوئیچینگ ایمن

دسته بندی ها: آموزش سیسکو ، آموزش امنیت شبکه ، آموزش شبکه ، آموزش های لیندا (Lynda)

یک فرد مخرب که به سوئیچ یا روتر دسترسی پیدا می کند می تواند یکپارچگی سیستم را تغییر دهد تا اطلاعات را سرقت یا ارتباطات را مختل کند. Cisco Certified Network Associates به اختصار CCNAs  و دیگر مدیران مجاز شبکه باید بدانند که چگونه از حملات با ایمن سازی دستگاه های شبکه، جلوگیری کنند.

سرفصل:

  • مبانی امنیت مسیریابی و سوئیچینگ
  • حملات لایه 2 و لایه 3
  • اختصاص دادن سطوح امتیاز
  • پیکربندی دسترسی CLI مبتنی بر نقش IOS
  • احراز هویت به روز رسانی مسیریابی
  • ARP، MAC، و DHCP spoofing
  • پیاده سازی امنیت پورت و DHCP snooping
  • ایمن سازی VLAN
  • و غیره
CCNA Security (210-260) Cert Prep: 4 Secure Routing and Switching Publisher:Lynda Author:Lisa Bock Duration:1h 21m Level:Intermediate

Study key objectives from the CCNA Security certification exam 210-260. Learn how to secure Cisco routers and switches, mitigate Layer 3 and Layer 2 attacks, and secure a VLAN.
Released: 3/19/2018
A malicious person that gains access to a switch or router can modify system integrity to steal information or disrupt communications. Cisco Certified Network Associates (CCNAs)-and other qualified network administrators-should know how to prevent attacks by securing networking devices. This course covers secure routing and switching, including mitigation procedures and VLAN switching, as covered by CCNA Security certification exam 210-260. Lisa Bock, a security ambassador, explains the difference between the control, data, and management planes in networking, and provides to an overview of Layer 3 attacks and techniques for securing Cisco routers. Next, she addresses Layer 2 attacks and techniques to secure Cisco switches. She includes mitigation procedures such as dynamic ARP inspection and BPDU guard, and wraps up with a discussion of VLAN security.
Topics include:
Router and switch security basics
Layer 3 and Layer 2 attacks
Assigning privilege levels
Configuring IOS role-based CLI access
Routing update authentication
ARP, MAC, and DHCP spoofing
Implementing DHCP snooping and port security
Securing a VLAN
Introduction
Welcome
55s
What you need to know
50s
Packet Tracer and exercise files
1m
Prepare for the CCNA Security exam
39s
1. Secure Routing and Switching
Secure routing and switching: Overview
1m 59s
Control, data, and management planes
2m 29s
Router and switch security basics
1m 42s
2. Securing Cisco Routers
Layer 3 attacks: Overview
1m 57s
Secure the control plane
3m 9s
Examine privilege levels
3m 29s
Assign privilege levels
5m 25s
Configure IOS role-based CLI access
3m 53s
Implement IOSR Resilient Configuration
2m 24s
Routing update authentication
2m 45s
Challenge: EIGRP authentication
1m 3s
Solution: EIGRP authentication
2m 43s
3. Security on Cisco Switches
Layer 2 attacks: Overview
5m 4s
Spanning-Tree Protocol
3m 6s
STP attacks
2m 9s
ARP spoofing
4m 25s
MAC spoofing
4m 1s
macof attack
1m 45s
CDP/LLDP reconnaissance
2m 11s
DHCP spoofing
2m 52s
4. Mitigation Procedures
Implement DHCP snooping
3m 57s
Dynamic ARP inspection
1m 33s
Implement port security
2m 54s
BPDU guard, root guard, and loop guard
2m 14s
5. VLAN Security
VLAN attacks
2m 46s
Security implications of a PVLAN
1m 25s
Security implications of a native VLAN
2m 45s
Conclusion
Next steps
1m 41s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 217.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda CCNA Security 210-260 Cert Prep 4 Secure Routing and Switching_git.ir.rar
captcha