گواهینامه CISSP برای موقعیت های شغلی در زمینه امنیت اطلاعات در سطح متوسط و ارشد می باشد. در این دوره به مبحث Asset Security در امتحان گواهینامه CISSP می پردازیم. همچنین با اهمیت سیاست ها و نقش های حاکمیت داده، پایه های امنیتی که استانداردهای صنعت را تقویت می کند و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • درک خط مشی های امنیتی داده ها و نقش ها
 • امنیت داده ها
 • درک امنیت داده ها
 • حریم خصوصی داده ها
 • محدود کردن جمع آوری اطلاعات
 • توسعه پایه های امنیتی
 • استفاده از استانداردهای صنعت
 • سفارشی کردن استانداردهای امنیتی
 • محدود کردن دسترسی به داده ها با مجوزهای فایل ویندوز و لینوکس
 • رمزگذاری داده ها
 • ایمن سازی ذخیره سازی ابر