گواهینامه (+CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA به کارفرمایان بالقوه نشان می دهد که شما درک دقیقی از چگونگی مقابله با تهدیدات امنیتی سایبری با استفاده از رویکرد مبتنی بر تجزیه و تحلیل رفتار دارید. این دوره – اولین سری +CySA – می تواند به شما در درک پایه ای از شیوه های مدیریت تهدید کمک کند و شما را با اطمینان در  Threat Management از آزمون CySA + آماده سازد. در این دوره با تهدیدها و کنترل های سایبری، روش های شناسایی، تست نفوذ، مهندسی معکوس و تجزیه و تحلیل امنیتی، امنیت شبکه و موضوعات امنیتی آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • آنچه باید بدانید
 • اهداف امنیت اطلاعات
 • ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک
 • مدیریت ریسک
 • مناطق امنیتی
 • تکنیک های امنیتی شبکه
 • ایمن سازی endpoints
 • هوش تهدید
 • مرتبط سازی اطلاعات رویداد امنیتی
 • ورود به سیستم و تکنولوژی SIEM
 • برنامه ریزی، طراحی و اجرای تست نفوذ
 • نرم افزار و سخت افزار مهندسی معکوس
 • و غیره