Docker -پلتفرم کانتینری نرم افزاری محبوب – می تواند فرآیند توسعه را با سرعت بخشیدن به راه اندازی و پیکربندی محیط ها ساده سازی کند. اگر شما یک توسعه دهنده دات نت هستید که می خواهد در محیط برنامه خود از کانتینر استفاده کند، این درس می تواند با نشان دادن نحوه استفاده از Docker در جریان کاری شما کمک کند. در این دوره با  نقش Docker در جهان کانتینر،  مفاهیم اساسی از جمله نحوه اجرای یک کانتینراز یک تصویر Docker و نحوه نمایش و حذف کانتینرها، وظایف اصلی Docker، از جمله نحوه افزودن Dockerfile به پروژه ویژوال استودیو و چگونگی ساخت یک تصویر Docker از یک Dockerfile و  کار با فرمت فایل Docker Compose آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • استفاده از فایل های تمرین
  • چرا کانتینرها؟
  • چگونه کانتینرها با دستگاه های مجازی مقایسه می شوند؟
  • ایجاد یک Dockerfile
  • ساخت یک تصویر از یک Dockerfile
  • اجرای یک کانتینر از یک تصویر جدید
  • کار با فرمت فایل Docker Compose
  • هدایت عکس ها به Docker Hub
  • و غیره