پیشنهاد فرادرس

آموزش برقراری امنیت و ایمن سازی لینوکس

دسته بندی ها: آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش امنیت شبکه ، آموزش شبکه

در این دوره با افزایش امنیت در هر سیستم لینوکس، مفاهیم و دستورالعمل های امنیت، حفظ امنیت سرورهای لینوکس برای مدیران سیستم لینوکس، اقدامات ایمن سازی، نقاط ضعف امنیتی سیستم عامل لینوکس و نحوه محافظت در برابر این نقاط ضعف، جلوگیری از دسترسی مهاجمان به سیستم، محافظت از انواع مختلف حساب های خود در یک سیستم لینوکس و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

  • معرفی دوره
  • چه عواملی لینوکس را امن می سازد؟
  • مفاهیم امنیتی فیزیکی
  • رمزگذاری دستگاه های جدید و موجود
  • امنیت حساب و شبکه
  • اصول فایروال لینوکس
  • امنیت سیستم فایل
  • مجوز فایل و دایرکتوری
  • ACL ها و روت کیت ها
  • و غیره
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
Linux Security and Hardening Essential Training Publisher:Lynda Author:Jason Cannon Duration:4h 17m Level:Intermediate

Discover how to tighten up the security on any Linux system. This course covers foundational security concepts and guidelines that can help Linux system administrators keep their system safe from outside attackers.
Released: 6/11/2018
Discover how to tighten up the security on any Linux system. This course covers foundational security concepts and guidelines that can help Linux system administrators keep their Linux servers safe. It also takes you step-by-step though hardening measures. Explore some of the security weaknesses of the Linux operating system, and learn how to protect against those weaknesses. Instructor Jason Cannon goes over security concepts that apply to information security as a whole, while focusing on the Linux-specific issues that require special consideration. Learn about ways to prevent attackers from breaking into your systems when they have physical access to your machine. Plus, learn how to secure the various account types on a Linux system, enforce strong passwords, configure the firewall in Linux, and more.
Topics include:
What makes Linux secure?
Physical security concepts
Encrypting new and existing devices
Account and network security
Linux firewall fundamentals
File system security
File and directory permissions
ACLs and rootkits
Introduction
Welcome
1m 25s
1. General Security
General security
1m 9s
Is Linux secure?
2m 26s
What makes Linux secure?
8m 18s
Security guidelines and principles
7m 41s
Section summary: General security
1m 36s
2. Physical Security
Physical security
58s
Physical security concepts
7m 41s
Single user mode security
6m 45s
Single user mode and blank passwords
3m 13s
Secure the bootloader
6m 57s
Disk encryption
5m 34s
Encrypt a new device: Part 1
8m 38s
Encrypt a new device: Part 2
4m 17s
Encrypt an existing device
52s
Disable Control-Alt-Delete
1m 44s
Section summary: Physical security
42s
3. Account Security
Account security
45s
Introduction to PAM
5m 13s
PAM configuration example
4m 4s
Password security
7m 58s
Account security: Demo 1 (UID 0)
3m 11s
Control account access
5m 6s
Security by account type
6m 1s
Account security: Demo 2
2m 44s
Account security: Demo 3 (Sudo)
4m 43s
4. Network Security
Network security
35s
Network security: Part 1
7m 54s
Network security: Part 2
6m 20s
Secure SSHD: Part 1
7m 52s
Secure SSHD: Part 2
3m 15s
Linux firewall fundamentals
7m 36s
Configure the firewall from the command line
3m 57s
Firewall rule specifications
7m 31s
Example firewall rules
3m 59s
Linux firewall demo
9m 47s
TCP Wrappers: Part 1
7m 2s
TCP Wrappers: Part 2
4m 2s
5. File System Security
File system security
1m 2s
Introduction to file and directory permissions
32s
File and directory permissions: Part 1
11m 14s
File and directory permissions: Part 2
9m 28s
Special modes: Part 1
7m 55s
Special modes: Part 2
3m 4s
File attributes
6m 5s
File attributes demo
2m 48s
ACLs
9m 25s
ACLs demo
6m 13s
Rootkits
8m 33s
Rootkit hunter demo
7m 12s
Conclusion
Summary
4m 52s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 377.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Linux Security and Hardening Essential Training_git.ir.rar