در این دوره با افزایش امنیت در هر سیستم لینوکس، مفاهیم و دستورالعمل های امنیت، حفظ امنیت سرورهای لینوکس برای مدیران سیستم لینوکس، اقدامات ایمن سازی، نقاط ضعف امنیتی سیستم عامل لینوکس و نحوه محافظت در برابر این نقاط ضعف، جلوگیری از دسترسی مهاجمان به سیستم، محافظت از انواع مختلف حساب های خود در یک سیستم لینوکس و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

  • معرفی دوره
  • چه عواملی لینوکس را امن می سازد؟
  • مفاهیم امنیتی فیزیکی
  • رمزگذاری دستگاه های جدید و موجود
  • امنیت حساب و شبکه
  • اصول فایروال لینوکس
  • امنیت سیستم فایل
  • مجوز فایل و دایرکتوری
  • ACL ها و روت کیت ها
  • و غیره