ظهور ابر هیبریدی، زیرساخت های مرکز داده سنتی که امنیت ناکافی دارند را رندر می کند. متخصصان IT باید با دانش و مهارت های لازم برای دفاع در برابر مجموعه ای از تهدیدات، مانند بازیگران تهدید به تلاش برای نفوذ منابع IaaS و PaaS میزبانی شده در ابرهای عمومی، مجهز شود. در این قسمت نحوه طراحی و پیاده سازی یک رویکرد برای تأمین امنیت مرکز داده و زیرساخت های ابر از انواع تهدیدات داخلی و خارجی را نشان می دهد. همچنین با  Hyper-V guarded fabric، بررسی داده های محافظتی در VM در guarded fabric، نحوه مدیریت و پاسخ به تهدیدات امنیتی، رمزگذاری اطلاعات در ماشین های مجازی Azure و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

  • بررسی ویژگی ها و مزایای Hyper-V guarded fabric
  • پیاده سازی guarded fabric در ویندوز سرور 2016
  • محافظت از داده های ماشین مجازی
  • پیکربندی سیاست های امنیتی
  • مدیریت و پاسخ به هشدارهای امنیتی
  • رمزگذاری داده ها در حالت استراحت در Azure
  • و غیره