بیشتر برنامه نویسی های مدرن بر اساس منطق دقیق است: سیاه یا سفید، بله یا نه، درست یا نادرست، 0 یا 1. با این حال، ما در جهانی مملو از حقایق جزئی و سایه خاکستری زندگی می کنند. منطق فازی برای رسیدگی به این ابهام طراحی شده است و به کامپیوترها کمک می کند تا تقریبا به منطبق یا استدلال های انسانی نزدیک باشد. در این دوره با تعریف منطق فازی، کاربرد آن، مزایای آن و مشارکت آن در زمینه هایی مانند هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی و مفاهیم مرتبط نظیر نظریه مجموعه فازی و استنتاج فازی، با نمونه های عملی از اپلیکیشن های دنیای واقعی در فناوری آشنا شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • ابهام چیست؟
 • منطق انسان در مقابل منطق کامپیوتر
 • کامپیوترها ما را مجبور به فکر کردن منطقی کردند
 • مسائل مربوط به تفکر منطقی
 • کشف نظریه مجموعه فازی
 • ریشه های منطق فازی
 • تعریف نظریه مجموعه فازی
 • راه های بیشتری برای فکر کردن در مورد داده ها
 • تابع عضویت
 • چرا ما نیاز به داده فازی داریم؟
 • کاربرد نظریه مجموعه فازی
 • بازیابی اطلاعات
 • استنتاج فازی
 • یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی (AI)
 • سیستم های تخصصی و شبیه سازی
 • نتیجه
 • مراحل بعدی