پیشنهاد فرادرس

آموزش توسعه تست محور سی پلاس پلاس

دسته بندی ها: سی پلاس پلاس ، آموزش های لیندا (Lynda) ، تست نرم افزار ، آموزش تست واحد (Unit Testing)

هر توسعه دهنده نرم افزار می خواهد اپلیکیشن هایی با کیفیت بالا ایجاد کنند. توسعه مبتنی بر تست (TDD) یک نظم کلیدی است که می تواند به شما در بهبود فرآیند توسعه کمک کند. در این دوره با تست واحد و TDD برای پروژه های سی پلاس پلاس آشنا می شوید. همچنین با نحوه راه اندازی محیط توسعه برای TDD و فریمورک تست واحد ++ Google Test C آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی
 • خلاصه ای از توسعه مبتنی بر تست
 • تست واحد چیست؟
 • توسعه مبتنی بر تست چیست؟
 • مثال: TDD session, the FizzBuzz kata
 • راه اندازی محیط توسعه شما
 • راه اندازی Google Test با  Eclipse
 • راه اندازی Google Test با  Visual Studio
 • راه اندازی Google Test با CLion
 • راه اندازی Google Test با Xcode
 • Google Test
 • Supermarket Checkout Kata
 • بررسی، راه اندازی، و اولین مورد تست
 • اضافه کردن آیتم ها، اضافه کردن قیمت کالا، و محاسبه کل فعلی
 • چندین آیتم اضافه کنید و کل را محاسبه کنید
 • اضافه کردن و اعمال تخفیف
 • هنگام اضافه کردن یک آیتم بدون قیمت، یک استثناء بگذارید
 • Test Doubles
 • Google Mock
 • بهترین روش های توسعه تست محور
 • نتیجه
 • مراحل بعدی
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
Test-Driven Development in C++ Publisher:Lynda Author:Richard Wells Duration:2h 20m Level:Beginner

Discover how to develop strong, tested C++ code with unit testing and test-driven development.
Released: 6/28/2018
Every software developer wants to ship high-quality applications. Test-driven development (TDD) is a key discipline that can help you enhance your development process—and, in turn, your code base—by ensuring that crashes and bugs are addressed early on. In this course, join Richard Wells as he covers unit testing and TDD for C++ projects. Richard provides an overview of both unit testing and TDD, explaining why both are crucial for developers. He also shows how to set up your development environment for TDD and goes over the Google Test C++ unit-testing framework. Throughout the course, he shares best practices and provides examples and test cases that can help you gain a practical understanding of TTD in C++.
Topics include:
What is test-driven development (TDD)?
Setting up your development environment
Setting up Google Test with Eclipse, Visual Studio, CLion, and Xcode
Working with Google Test
Test doubles
Google Mock library
TDD best practices
Introduction
Welcome
1m 5s
1. Overview of Test-Driven Development
What is unit testing?
4m 3s
What is test-driven development?
5m 13s
Example: TDD session, the FizzBuzz kata
20m 11s
2. Setting Up Your Development Environment
Set up Google Test with Eclipse
10m 38s
Set up Google Test with Visual Studio
8m 54s
Set up Google Test with CLion
4m 34s
Set up Google Test with Xcode
8m 16s
3. Google Test Overview
Google Test
7m 25s
4. The Supermarket Checkout Kata
Overview, setup, and the first test case
6m 8s
Add items, add item prices, and calculate the current total
9m 56s
Add multiple items and calculate the total
3m 49s
Add and apply discounts
19m 37s
Throw an exception when adding an item with no price
3m 2s
5. Test Doubles
Test doubles overview
3m 27s
Google Mock overview
4m 45s
Google Mock example
15m 18s
6. Test-Drive Development Best Practices
Test-driven development best practices
2m 43s
Conclusion
Next steps
1m 51s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 372.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Test-Driven Development in C_git.ir.rar