#C یک زبان برنامه نویسی چند پارادایمی است که از اصول مهندسی نرم افزار  مانند چک کردن نوع، چک کردن محدودیت های آرایه، جمع آوری خودکار زباله و غیره پشتیبانی می کند. C# 7 همراه با تعدادی از ویژگی های جدید برای ایجاد برنامه های cross-platform مناسب است. همچنین، ASP.NET فریمورک اپلیکیشن وب است که می توانید با آن اپلیکیشن های وب را توسعه دهید.

سرفصل ها:

 • #C و NET Core.
 • معرفی دوره
 • معرفی #C و NET Core.
 • راه اندازی محیط
 • ایجاد اپلیکیشن خط فرمان در C# 7
 • شروع کار با NET Core.
 • نصب .NET Core در ویندوز
 • نصب .NET Core در Mac
 • نصب .NET Core در لینوکس
 • ساخت یک اپلیکیشن وب نمونه در  .NET Core
 • معرفی #C
 • Type ها
 • ایجاد متد ها در #C
 • ایجاد کلاس ها در #C
 • وراثت در #C
 • رابط ها در #C
 • ایجاد Enums
 • Structs در #C
 • کار با Generics در #C
 • Type Checking در #C
 • جمع آوری زباله در #C
 • کار با فایل ها در #C
 • بررسی ویژگی های جدید C # 7
 • ایجاد Tuples در #C
 • Pattern Matching در #C
 • Ref Locals و Returns
 • متغیرهای Inline out
 • توابع محلی
 • Expression Bodied Members
 • بررسی ویژگی های جدید ASP.NET Core 2.0
 • راه اندازی اپلیکیشن
 • Middleware
 • مسیریابی و View ها
 • تزریق وابستگی
 • اعتبار سنجی مدل
 • هویت
 • صفحات Razor
 • Entity Framework Core
 • ORM چیست؟
 • مهاجرت
 • ایجاد سرویس CRUD
 • برنامه نویسی پیشرفته با C # 7
 • Delegates و Lambda Expressions
 • Threads و Parallelism
 • LINQ
 • متد های گسترش