این دوره یک روش آسان برای درک، رویکرد ساختاری به مسیر میانبر برای تسلط بر شبکه های سیسکو در سطح ICND1 و فراتر از آن را ارائه می دهد. در این دوره با کسب مهارت بیشتر در مهندس شبکه در دنیای واقعی و آمادگی آزمون  Cisco ICND1 آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • گواهینامه های سیسکو
 • نصب و پیکربندی GNS3
 • نصب و پیکربندی Cisco Packet Tracer
 • ارتباطات میزبان به میزبان
 • معرفی شبکه سازی
 • بررسی مدل مرجع OSI
 • TCP/IP Stack
 • لایه های بالایی OSI
 • لایه های پایینی OSI
 • سیستم عامل Cisco IOS
 • اتصال اولیه به دستگاه Cisco
 • راه اندازی سیستم عامل IOS سیسکو قسمت 1
 • راه اندازی سیستم عامل IOS سیسکو قسمت 2
 • مدیریت پیکربندی Cisco IOS
 • OSI Layer 4 – لایه ترنسپورت
 • OSI Layer 3 – لایه شبکه
 • IP Header
 • IPv4 Addresses
 • Subnet Mask
 • Slash Notation
 • کلاس های IP Address
 • Subnetting
 • OSI Layer 2 – اترنت
 • OSI Layer 1 – لایه فیزیکی
 • توابع دستگاه سیسکو
 • DNS و ARP
 • متدولوژی عیب یابی سیسکو
 • مبانی Router و Switch سیسکو
 • مدیریت دستگاه سیسکو
 • مبانی مسیریابی
 • پروتکل های مسیریابی پویا
 • عیب یابی اتصال
 • RIP – پروتکل اطلاعات مسیریابی
 • VLANs – شبکه های محلی مجازی
 • مسیریابی درون VLAN
 • DHCP – پروتکل پیکربندی میزبان پویا
 • امنیت سوئیچ
 • ACLs – لیست کنترل دسترسی
 • NAT – ترجمه آدرس شبکه
 • آدرس دهی IPv6 و مسیرهای پویا
 • امنیت دستگاه سیسکو
 • و غیره