پیشنهاد فرادرس

آموزش تست خودکار با Cucumber و Java 

دسته بندی ها: آموزش Cucumber ، تست خودکار (Automated Testing) ، تست نرم افزار ، آموزش جاوا (Java) ، آموزش های Packtpub

با نوشتن کدهای زیاد در توسعه فریمورک خودکار خداحافظی کنید و به Cucumber خوش آمد بگویید. Cucumber یک ابزار برای صنعت QA است که در حال توسعه فریمورک های تست با حداقل دانش برنامه نویسی است. این دوره به شما کمک می کند تا یک فریمورک عالی را ایجاد کنید تا بتوانید آن را برای هر تست خودکاری در Selenium، Appium و REST API اجرا کنید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • سینتکس Gherkin چیست و چگونه کار می کند
 • درک استفاده از سناریوهای Cucumber
 • ویژگی های فایل ها و اهمیت StepDefination در Cucumber
 • نصب Cucumber
 • جاوا را نصب کنید و در متغیرهای سیستم پیکربندی کنید
 • درک وابستگی های Cucumber
 • شروع کار با فریمورک Cucumber
 • درک اصطلاحات خودکار
 • تعریف مرحله به فایل ویژگی
 • پلاگین Tidygherkin برای تولید تعاریف مرحله
 • تست ها را با testRunner اجرا کنید
 • دوباره قابل استفاده بودن کد با عبارات منظم
 • اهمیت عبارات منظم در فایلهای ویژگی
 • نحوه استفاده مجدد از توابع با داده های مختلف
 • تست داده محور با Cucumber
 • اهمیت dataTable برای تست های داده محور
 • تست پارامتریک با مثال keyword انجام می شود
 • ویژگی های فریمورک Cucumber-Core
 • تگ کردن ویژگی در control testcases
 • اهمیت کلمات کلیدی پس زمینه در سناریوهای Cucumber
 • راه اندازی و Teardown برای تست های cucumber
 • کاربرد Hooks در راه اندازی teardown و اجرای اسکریپت ها
 • استفاده از Background و Hook برای ایجاد تست
 • گزارشات فریمورک Cucumber و پیکربندی های Test Runner
 • تولید گزارشات سناریوهای Cucumber
 • اهمیت Attributes در آپشن های cucumber
 • چگونه مشکلات مشترک با ویژگی های cucumber حل کنیم
 • Maven و Jenkins
 • اهمیت Maven در توسعه فریمورک
 • نصب و پیکربندی Maven
 • ایجاد پروژه Maven و ایمپورت آن به eclipse
 • درک فایل POM.xml و وابستگی های آن
 • اهمیت surefirePlugin در اجرای تست ها
 • اهمیت Jenkins در فریمورک های تست
 • نصب و پیکربندی Jenkins
 • پیکربندی تنظیمات Jenkins و فضای کاری
 • ادغام فریمورک cucumber با Jenkins
 • اجرای پروژه cucumber از Maven
 • زمانبندی پروژه از شغل Jenkins
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
Cucumber with Java Build Automation Framework in Less Code [Video] Publisher:Packtpub Author:Rahul Shetty Duration:6 hours and 37 minutes

A Step-by-Step Cucumber BDD Approach to Designing a Powerful Testing Framework (Selenium,Appium,API) with Minimal Coding
Say goodbye to writing masses of code when developing automation frameworks and welcome Cucumber! Cucumber is a life saving tool for the QA industry when developing test frameworks with minimal programming knowledge. This course helps you to build a top-class framework so that you can implement it for any automation test cases developed in Selenium, Appium, and REST assured API. On course completion, you will have mastered the Cucumber framework and be able to implement it successfully into your work place for any automation test cases you have.
Style and Approach
All the above topics are discussed from scratch level with lots of practical examples for better understanding.
Released: Thursday, April 26, 2018
Introduction
Introduction
What is Gherkin syntax and how it works
Understand the Cucumber Scenarios Usage
Feature files and StepDefination Importance in Cucumber
Cucumber Installation
Install Java and configure in system variables
Cucumber project creation template
Understanding cucumber dependencies
Getting started with Cucumber Framework
Understand the Terminologies of Automation
Mapping step definition to feature file
Tidygherkin plugin to generate step definitions
Running the Tests with testRunner.
Code reusability with regular Expressions
Importance of regular expressions in feature files
How to reuse functions with different data
Data driven testing with Cucumber
Importance of dataTable for Datadriving tests
Parameterizing test runs with Example keyword
Cucumber-Core framework Features
Tagging feature to control testcases
Importance of Background keyword in Cucumber scenarios
Setup and Teardown for cucumber tests
Usage of Hooks in setting up tear down and setup Scripts
Using Background and Hook together for Robust Tests building
Cucumber Framework Reports and Test Runner configurations
Generating reports of cucumber scenarios
Importance of Attributes in cucumber options
How we have addressed common problems with cucumber features
Maven and Jenkins
Importance of Maven in Framework development
Installing and configuring Maven
Installing and configuring Maven
Creating Maven Project and importing into eclipse
Understanding POM.xml file and its dependencies
Importance of surefirePlugin in executing Tests
Importance of Jenkins in Test frameworks
Install and configure Jenkins
Configuring Jenkin Settings and Workspace
Integrating cucumber Framework with Jenkins
Running the cucumber project from Maven
Scheduling the project from Jenkin job

پیشنهاد فرادرس