در این دوره گسترش دانش و مهارت های NLP در هنگام پیاده سازی ابزارهای یادگیری عمیق برای انجام وظایف پیچیده، محیط برای NLP، ساختار زبان، نحوه شکستن جملات برای استخراج اطلاعات و برداشت معانی، استفاده از الگوریتم های Naive Bayes برای کلاس بندی متن Binary و Multiclass، نحوه استفاده از binary classifier، معرفی سیستم های تشخیص گفتار، تکنیک های یادگیری عمیق، ایجاد و آموزش شبکه های عصبی برای درک ورودی های صوتی و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • کار با Text Corpus
 • دسترسی و استفاده از Built-in Corpora of NLTK
 • بارگیری Corpus
 • یک نمونه توزیع فرکانس شرطی
 • یک نمونه از منابع لغوی
 • پردازش متن خام با NLTK
 • کار با خط لوله NLP
 • پیاده سازی Tokenization
 • عبارات منظم
 • عبارات منظم مورد استفاده در Tokenization
 • نمونه دنیای واقعی کاربردی از کلاس بندی متن
 • Naive Bayes Text Classification
 • اپلیکیشن پیش بینی سن
 • Document Classifier Application
 • پیدا کردن اطلاعات مفید از Piles متن
 • سلسله مراتب ایده ها یا Chunking
 • Chunking در Python NLTK
 • Chinking (Non-Chunk Patterns) in NLTK
 • ایجاد یک گفتار در اپلیکیشن متن با استفاده از پایتون
 • ماژول شناخت گفتار پایتون
 • گفتار به متن با شبکه های عصبی Recurrent
 • گفتار به متن با شبکه های عصبی پیچشی – قسمت اول
 • گفتار به متن با شبکه های عصبی پیچشی – قسمت دوم