آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش طراحی و استقرار VMware Horizon View 7

دسته بندی ها: آموزش های Packtpub ، آموزش شبکه ، آموزش امنیت شبکه ، آموزش وی ام ویر (Vmware)

این دوره آموزشی شما را به جنبه های امنیتی Horizon View با گواهینامه های SSL و True SSO معرفی می کند و نشان می دهد که چگونه این راه حل ها می توانند پیاده سازی شوند. سپس یک سیستم دسکتاپ مجازی و چندین دسکتاپ مختلف آماده خواهید کرد که برای ارسال به کاربران نهایی آماده است. شما از مزایای معماری تحویل دسکتاپ و دسکتاپ مدرن Horizon View استفاده خواهید کرد و تحویل اپلیکیشن ها تنها با انتشار این کاربران نهایی میسر می شود. با کمک این ویژگی ها، فضای ذخیره سازی مورد نیاز را کاهش می دهد و هزینه های عملیاتی را با استفاده از دسکتاپ های واقعی بی سابقه کاهش می دهد.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • VDI چیست؟
 • مزایای استقرار VDI
 • تاریخچه VMware و VDI
 • ویژگی جدید Horizon
 • نسخه های محصول VMware Horizon 7
 • معرفی کامپوننت های Core Horizon 7
 • Instant Clones
 • VMware UEM
 • چاپ و استفاده از دستگاه های USB
 • مجازی سازی اپلیکیشن ها با ThinApp
 • کلاینت های Horizon
 • اپلیکیشن VMware
 • ملاحظات طراحی و راه اندازی
 • طراحی vSphere برای Horizon View
 • پشتیبانی از طراحی زیرساخت
 • ملاحظات طراحی دسکتاپ
 • نصب کامپوننت های زیرساختی Horizon View
 • نصب  View Composer
 • نصب View Connection Server
 • پیکربندی اولیه View Connection Server
 • نصب View Replica Server
 • نصب View Security Server
 • نصب View Enrollment Server
 • پیکربندی View دسکتاپ مجازی برای GPU-Enabled
 • پیکربندی Cloud Pod Architecture
 • ایمن سازی Horizon View با SSL Certificates و  True SSO
 • نصب و پیکربندی دسکتاپ های منتشر شده Horizon
 • پیکربندی View برای تحویل دسکتاپ های منتشر شده
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Designing and Deploying VMware Horizon View 7 [Video] Publisher:Packtpub Author:Peter von Oven Duration:9 hours

Leverage the true power of VMware Horizon 7 to deploy your virtual desktop infrastructure
This video course introduces you to the security aspects of Horizon View with SSL Certificates and True SSO and shows how these solutions can be implemented. You will then build a virtual desktop OS and several different desktops, ready for delivery to end users. You'll utilize the advantages afforded by the modern desktop and application delivery architecture of Horizon View and deliver only applications by publishing these to end users; you'll also deliver desktop sessions, rather than full desktops.
With the help of these features, you'll reduce the storage space required, and cut down on operational costs, by deploying truly stateless desktops. Towards the end of the video, you will investigate these features and configure Horizon View to deliver applications and desktop sessions to end users, thus ensuring painless application packaging and installation and making your life easy.
Style and Approach
Focusing on end-user project management, this useful yet comprehensive guide will show you how to take full advantage of VMware's Horizon 7 solution and successfully implement it for your organization.
Released: Thursday, June 28, 2018
Introduction to VDI and VMware Horizon 7
The Course Overview
What Is VDI?
The Benefits of Deploying VDI
A complete History of VMware and VDI
What’s New in Horizon 7?
The VMware Horizon 7 Product Editions
An Overview of Horizon View Architecture and Components
Introducing the Core Horizon 7 Components
High-Level Architectural Overview
Persistent or Non-Persistent Desktops
Horizon View Composer and Linked Clones
Instant Clones
View Persona Management
VMware UEM
Printing and Using USB Devices
Virtualizing Applications with ThinApp
Horizon Delivery Protocols – PCoIP, Blast Extreme, and RDP
Hardware Accelerated Graphics
Horizon Clients
VMware App Volumes
Design and Deployment Considerations
Phase I – Project Definition
Phase II – Proving the Technology
Phase III – Designing for Production
Technology Choices – Example Scenarios
Horizon View Pod and Block Architecture
Horizon View Cloud Pod Architecture
vSphere Design for Horizon View
Horizon View Infrastructure Design Specifics
Supporting Infrastructure Design
Desktop Design Considerations
Example Solution Scenario
Building and Configuring the Example Lab Environment
Introduction to the Example Lab Environment
Installing vSphere Infrastructure
Install and Configure Windows Servers/Desktops
Configuring AD – Users and OU
Downloading the Software
Installing the Horizon View Infrastructure Components
Installing View Composer
Installing the View Connection Server
Initial Configuration of the View Connection Server
Installing the View Replica Server
Installing the View Security Server
Installing the View Enrollment Server
Configuring View for GPU-Enabled Virtual Desktops
Configuring the Cloud Pod Architecture
Securing Horizon View with SSL Certificates and True SSO
SSL Certificates for Horizon View
Horizon View True SSO
Building and Optimizing the Virtual Desktop OS
Virtual Desktop Build Process
Creating a Windows 7 Virtual Desktop Machine
Optimizing the Windows 7 Virtual Desktop Machine
Preparing the Windows 7 Desktop for Delivery
Creating a Windows 10 Virtual Desktop Machine
Optimizing the Windows 10 Virtual Desktop Machine
Preparing the Windows 10 Desktop for Delivery
Creating a Windows 7 GPU-Enabled Virtual Desktop Machine
Creating a Linux Virtual Desktop Machine
Managing and Configuring Desktop Pools
Creating an Automated Windows 7 Full Clone Desktop Pool
Creating an Automated Win7 Linked Clone Desktop Pool
Creating a Windows 7 Manual Desktop Pool
Creating an Automated Windows 10 Instant Clone Desktop Pool
Entitling End Users
Managing Desktop Pools
Managing Persistent Disks
Creating a GPU-Enabled Desktop Pool
Connecting to a Horizon View Desktop
Delivering Published Applications with Horizon
Architectural Overview and Sizing
Installing and Configuring Horizon App Publishing
Configuring Published Apps in the View Administrator
Advanced Load Balancing Published Apps in Horizon
Delivering Published Desktops with Horizon
Architectural Overview and Sizing
Installing and Configuring Horizon Published Desktops
Configuring View to Deliver Published Desktops
Advanced Load Balancing Published Desktops in Horizon

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس