در این دوره با مهارت های برنامه نویسی پایتون و تحلیل داده از طریق یادگیری ماشینی با استفاده از تنسورفلو، تکنیک ها و الگوریتم های یادگیری ماشینی، استفاده کاربردی از مدل های TensorFlow، استفاده از تکنیک های Classification و Clustering و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • شروع به کار با TensorFlow
 • بازبینی دوره
 • نصب محیط TensorFlow
 • نحو پایه TensorFlow
 • گراف های TensorFlow
 • متغیرها و Placeholders
 • اعمال تکنیک ها رگرسیون در TensorFlow
 • یادگیری ماشین چیست؟
 • رگرسیون از ابتدا برای 1 میلیون امتیاز داده – قسمت 1
 • رگرسیون از ابتدا برای 1 میلیون امتیاز داده – قسمت 2
 • مدل پیش بینی قیمت مسکن با Estimator API
 • پیاده سازی تکنیک های کلاس بندی با استفاده از TensorFlow
 • انجام تکنیک های کلاس بندی (Classification) در مجموعه داده های دیابتی های سرخ پوست – قسمت 1
 • انجام تکنیک های کلاس بندی (Classification) در مجموعه داده های دیابتی های سرخ پوست – قسمت 2
 • انجام تکنیک های کلاس بندی (Classification) در مجموعه داده های دیابتی های سرخ پوست – قسمت 3
 • پیش بینی کلاس درآمد بر داده های سرشماری – قسمت 1
 • پیش بینی کلاس درآمد بر داده های سرشماری – قسمت 2
 • پیش بینی کلاس درآمد بر داده های سرشماری – قسمت 3
 • پیاده سازی تکنیک های خوشه بندی در TensorFlow
 • مقدمه ای بر خوشه بندی K-Means
 • اعمال خوشه K-Means در مجموعه داده Blob – قسمت 1
 • اعمال خوشه K-Means در مجموعه داده Blob – قسمت 2
 • ایجاد شبکه عصبی مصنوعی
 • یادگیری عمیق چیست؟
 • قسمت 1 – پیش پردازش داده
 • قسمت 2 – بیایید ANN را بسازیم
 • قسمت 3 – پیش بینی ها و مدل های ارزیابی
 • ساخت شبکه عصبی پیچشی با استفاده از مجموعه داده های تصویری
 • شبکه عصبی پیچشی چیست؟
 • قسمت 1 – وارد کردن اطلاعات MNIST از TensorFlow
 • قسمت 2 – ایجاد Placeholders و لایه ها
 • قسمت 3 – بهینه سازی و اجرای جلسات