این دوره ویدیویی یک رویکرد منحصر به فرد برای آموزش سی شارپ برای مبتدیان است. اصول اولیه سی شارپ دات نت را در هفت روز یاد خواهید گرفت. این دوره رویکرد عملی برای توضیح مفاهیم مهم است که پایه و اساس زبان برنامه نویسی سی شارپ  را تشکیل می دهد. این دوره با آموزش با مبانی با استفاده از نمونه های واقعی در دنیای واقعی شروع می شود و شما با برنامه نویسی سی شارپ  آشنا می شوید. شما می توانید مفاهیم برنامه نویسی شیء گرا (OOP) را از طریق یک مثال دنیای واقعی کشف کنید. در این دوره با مفاهیمی چون generics، collections،  objects و LINQ آشنا می شوید.

سرفصل:

 • روز 01 – مرور کلی از چارچوب دات نت
 • معرفی دوره
 • مبانی برنامه نویسی .NET
 • راه اندازی محیط زیست
 • روز 02 – شروع کار با سی شارپ
 • درک Typical C# Program
 • درک اپلیکیشن با استفاده از Visual Studio
 • شناسه ها
 • Contextual و Types
 • اپراتورها
 • روز 02- درک آرایه ها، حلقه ها و Statements در سی شارپ
 • Declarative, Expression, and Selection Statement
 • Iteration Statement
 • Jump Statement
 • آرایه ها
 • رشته ها
 • روز 03- ویژگی های جدید در سی شارپ
 • Tuples
 • توابع محلی
 • عبارات پیش فرض
 • روز 04- اعضای کلاس سی شارپ
 • اصلاح کننده ها
 • Abstract و Static
 • متد ها و Properties
 • Indexers and File I/O
 • عبارت های منظم و اهمیت آنها
 • مدیریت استثنا
 • روز 05 – درک Reflection
 • Reflection چیست؟
 • Delegates
 • رویدادها
 • روز 05 – درک Collections و Non-Generics
 • ArrayList
 • HashTable
 • SortedList
 • پشته
 • صف
 • روز 06 – درک مفاهیم پیشرفته
 • درک کلاس های Collection و کاربرد آنها
 • درک  Generics و کاربرد آنها
 • درک Constraints
 • انواع Attributes
 • Leveraging Preprocessor Directives
 • شروع کار با LINQ
 • روز 07 – برنامه نویسی شی گرا با سی شارپ
 • وراثت
 • دیدن اعضا در وراثت
 • پیاده سازی وراثت
 • Abstraction
 • کپسوله سازی
 • Polymorphism