سرویس های وب آمازون (Amazon Web Services or AWS) به واسطه ی مرزهای وسیع و تداوم، بر بازارهای ابر عمومی تسلط یافته و به صورت اولین انتخاب بسیاری از سازمان ها درآمده است. پیشگامان ارائه دهنده سرویس های ابری نیز بر حوزه شبکه سازی تمرکز دارند. AWS دارای مجموعه ای از محصولات مرتبط با شبکه است که در انجام کارهای مرتبط با شبکه در AWS کمک می کند. در این دوره مبانی شبکه سازی در AWS را پوشش می دهیم و از AWS VPC برای ایجاد یک ابر مجازی مجزا برای انجام وظایف مرتبط با شبکه استفاده می کنیم. سپس با استفاده از از قابلیت scaling خودکار،تعادل بار الاستیک و Amazon Route S3،مقیاس پذیری و تعادل بار را بررسی کرده و مروری کلی از AWS Direct Connect ارائه می دهیم. در انتهای این دوره، بهترین شیوه های امنیتی برای شبکه شما را توضیح خواهیم داد و شما تجربه عملی کار با وظایف شبکه را در AWS خواهید داشت.

این دوره راهنمای گام به گام عملی است که به شما کمک می کند تا از تمام سرویس های شبکه ای موجود در AWS به طور موثر استفاده کنید.

 • مبانی شبکه سازی در AWS
 • مروری بر دوره
 • معرفی رایانش ابری
 • امنیت، انطباق، و AEC2
 • گروه های امنیتی و خدمات شبکه
 • Dashboard صورتحساب و ماشین حساب (AWS (TCO
 • Amazon VPC
 • ایجاد VPC با استفاده از Wizard
 • ایجاد نمونه در VPC
 • تعادل بار الاستیک
 • ایجاد و پیکربندی ELB
 • دسترسی به Instance از راه دور با PuTTY
 • مقیاس خودکار
 • بررسی و راه اندازی
 • گروه مقیاس خودکار
 • Amazon Route 53
 • پیکربندی Amazon Route 53
 • پیکربندی Amazon Route 53 برای یک اپلیکیشن وب
 • ایجاد مجموعه رکورد منابع CNAME
 • اتصال مستقیم AWS
 • مقدمه ای بر اتصال مستقیم AWS
 • مروری بر اجزای اتصال مستقیم AWS
 • بهترین روش های امنیتی
 • هویت و مدیریت دسترسی
 • مرور کلی سیاست های IAM
 • گروه های امنیتی و ACL های شبکه