پیشنهاد فرادرس

پروژه های واقعی یادگیری ماشین (Machine Learning) با استفاده از تنسورفلو (TensorFlow)

دسته بندی ها: آموزش تنسورفلو (TensorFlow) ، هوش مصنوعی ، یادگیری ماشینی (Machine Learning) ، آموزش های Packtpub

الگوریتم های یادگیری ماشین و کاوش، به دلیل دقت آنها در حل مسائل، به سرعت در حال رشد می باشند. این دوره به صورت گام به گام، به شما نحوه پیاده سازی پروژه های دنیای واقعی در پروژه های یادگیری ماشین، با استفاده از کتابخانه متن ‌باز تنسورفلو ((TensorFlow شما را آموزش می دهد.

پروژه اولیه با ارزیابی قابلیت گسترش کسب و کار رستوران شما با استفاده از یک رگرسیون خطی تک متغیره کار خواهد کرد. شما از رگرسیون خطی با متغیرهای متعدد استفاده می کنید که شامل خرید و فروش ملک با بهترین قیمت و استفاده از یک مجموعه داده شامل 11 ویژگی برای برخورد با آن می باشد. بعد، شما الگوریتمی را برای تشخیص رفتار ناهنجار در رایانهای سرور با استفاده از روش های گاوسي ایجاد خواهيد کرد. در نهایت، شما یک مدل شبکه‌ های عصبی پیچشی (convolutional neural network) را بر روی یک طبقه بندی سیگنال ترافیک، از ابتدا طراحی کرده و خواهید ساخت. با به پایان رساندن این دوره شما از تنسورفلو در سناریو های واقعی استفاده کرده و از اطمینان کافی برای استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین در ایجاد پروژه های خود برخوردار خواهید شد. مجموعه کد های این دوره آموزشی در این صفحه قایل دسترس است.

سبک و رهیافت دوره

این دوره ابتدا یک مسئله را مطرح کرده و سپس راه حل های آن را به همراه مراحل حل بوسیله برنامه پایتون و کتابخانه تنسورفلو، به شما ارائه می دهد. شما نمونه هایی را از ابتدا و سطح صفر ایجاد خواهید کرد، از مسائل ساده شروع کرده و سپس بر روی مسائل پیچیده تر کار خواهید کرد.

مباحث دوره

 • شروع به کار با کتابخانه متن ‌باز تنسورفلو ((TensorFlow
 • بررسی اجمالی دوره
 • نصب و آماده سازی محیط کاری
 • نصب کتابخانه تنسورفلو ((TensorFlow
 • مثال های مقدماتی
 • رگرسیون خطی با یک متغیر
 • یادگیری ماشین چیست؟
 • مدل نمایندگی (Model Representation ) و کاهش گرادیان (Gradient descent)
 • طرح مسئله و راه حل آن
 • رگرسیون خطی با چند متغیر
 • مدل نمایندگی (Model Representation )
 • راه حل مسئله
 • الگوریتم تشخیص ناهنجاری (anomaly detection)
 • تشخیص ناهنجاری چیست؟
 • رفتار رایانه سرور
 • طبقه بندي کننده نشانه ترافیک
 • مقدمه ای بر طبقه بندی کننده نشانه های ترافیک
 • پیاده سازی طبقه بندی کننده نشانه های ترافیک
   
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Real-World Machine Learning Projects Using TensorFlow [Video] Publisher:Packtpub Author:Mohamed Elsayed Mohamed Elhaj Abdou Duration:2 hours 31 minutes

Build real-world projects and train them using machine learning algorithms with TensorFlow
Machine learning algorithms and research are mushrooming due to their accuracy at solving problems. This course walks you through developing real-world projects using TensorFlow in your ML projects.
The initial project will deal with assessing the viability of expanding your Restaurant business using a single variable linear regression. You will use Linear Regression with multiple variables with an example involving buying and selling a property at the best prices and use a dataset containing 11 features to deal with it. Next, you will create an algorithm to detect anomalous behavior in server computers using Gaussian methods. Finally, you'll design and build a convolutional Neural Networks model on a Traffic Signal Classifier from scratch.
By the end of this course you will be using TensorFlow in real-world scenarios, and you'll be confident enough to use ML Algorithms to build your own projects.
The code bundle for this video course is available at - https://github.com/PacktPublishing/Real-world-Machine-Learning-Projects-using-TensorFlow
Style and Approach
The course first defines a problem and then it gives you its solution along with the steps to solve it practically by using Python with TensorFlow. You will be working and building examples from scratch, starting with simple problems and progressing to complicated ones.
Released: Friday, November 30, 2018
Getting Started with TensorFlow
The Course Overview
Installing and Preparing the Environment
Installing TensorFlow
Warming Up Examples
Linear Regression with One Variable
What Is Machine Learning?
Model Representation and Gradient Descent
Problem Statement and Solution
Linear Regression with Multi Variable
Model Representation
Problem Statement
Problem Solution
Anomaly Detection Algorithm
What Is Anomaly Detection?
Server Computer's Behavior
Traffic Sign Classifier
Introduction to Traffic Sign Classifier
Implementing Traffic Sign Classifier

پیشنهاد فرادرس

reza در 1398/01/22 ساعت 10:50

ویدیوی معرفی فک کنم اشتباه قرار داده شده. چون در مورد اپ اندروید صحبت میکنه

مدیر سایت در 1398/01/22 ساعت 11:11

ویدئو اصلاح شد.