مهندسی امنیت در مشکل ناکافی و ناقص راه حل های امنیتی را حل می کند. پیکربندی فریمورک امنیتی یکپارچه و انعطاف پذیر، هدف این دوره در مهندسی امنیت است. در این دوره با استفاده از مدل های امنیتی، ایجاد و راه اندازی یک راه حل امنیتی قوی برای سازمان، رویکردهای امنیتی سنتی، چالش های امنیتی با تکنولوژی مدرن، مدیریت و اجرای یک برنامه امنیتی، استقرار و راه اندازی یک راه حل امنیتی در سراسر سازمانی آشنا می شوید.

سرفصل:

  • معرفی دوره
  • مدل های امنیتی و طراحی
  • مفاهیم
  • مدل محرمانه Bell-LaPadula
  • مدل یکپارچه Biba
  • سایر مدل های امنیتی