آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش Data Wrangling با Pandas برای مهندسان یادگیری ماشینی

دسته بندی ها: آموزش پانداس (Pandas) ، آموزش یادگیری ماشینی (Machine Learning) ، هوش مصنوعی ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش پایتون (Python)

در هسته ي يادگيري ماشينی، دانش کاملي از Data Wrangling وجود دارد. در این دوره با معرفی data wrangling، اهمیت آن در فرآیند یادگیری ماشینی، بررسی Pandas DataFrame، دستکاری داده با DataFrame، ایجاد یک مدل دقیق با مجموعه داده های پاک شده و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • Data Wrangling
 • یادگیری تحت نظارت و بدون نظارت
 • فرآیند یادگیری ماشینی
 • مبانی Pandas DataFrame
 • Data Types
 • ناوبری DataFrame
 • ساختار داده Pandas
 • آرایه ها و Vendors
 • مجموعه داده Titanic
 • متدها و توابع
 • سلسله مراتب AI
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Data Wrangling with Pandas for Machine Learning Engineers Publisher:Pluralsight Author:Mike West Duration:1h 0m Level:Beginner

Pandas has become the gold standard for data wrangling in applied machine learning. This course will teach you the basics of data wrangling in Python using Pandas, including basic syntax, functions, and dataframe manipulation.
At the core of applied machine learning is a thorough knowledge of data wrangling. In this course, Data Wrangling with Pandas for Machine Learning Engineers, you will learn how to massage data into a modellable state. First, you will discover what data wrangling is and its importance to the machine learning process. Next, you will explore the Pandas DataFrame and see how data is manipulated within the DataFrame. Finally, you will learn how to build an accurate model with the cleansed dataset. When you are finished with this course, you will have a foundational knowledge of data wrangling that will help you as you move forward to becoming a machine learning engineer.
Course Overview
Course Overview
1m
Getting Started in Data Wrangling
Introduction
1m
Why Take This Course?
1m
Overview of the Course
2m
Supervised vs. Unsupervised Learning
2m
The Machine Learning Process
2m
Removing an Attribute Demo
2m
Summary
0m
Pandas DataFrame Basics
Introduction
1m
DataFrame Overview
1m
Data Types
1m
DataFrame Anatomy
1m
DataFrame Navigation
0m
Grouping
1m
Navigation Demo
3m
Summary
1m
Pandas Data Structures
Introduction
1m
The Series Object
0m
Vendors and Arrays
1m
Array Types
1m
The Titanic Dataset
1m
Abridged Data Cleansing Steps
1m
Methods and Functions
1m
Final Wrangle Demo
4m
Summary
1m
Modeling the Cleansed Data
Introduction
1m
The AI Hierarchy
1m
The Four Machine Learning Categories
2m
SciKit-learn Model Building Steps
1m
Model Selection Process
2m
Model Building Demo
4m
Summary
1m
Course Summary
3m

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 62.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Pluralsight Data Wrangling with Pandas for Machine Learning Engineers_git.ir.rar