در هسته ی یادگیری ماشینی، دانش کاملی از Data Wrangling وجود دارد. در این دوره با معرفی data wrangling، اهمیت آن در فرآیند یادگیری ماشینی، بررسی Pandas DataFrame، دستکاری داده با DataFrame، ایجاد یک مدل دقیق با مجموعه داده های پاک شده و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • Data Wrangling
 • یادگیری تحت نظارت و بدون نظارت
 • فرآیند یادگیری ماشینی
 • مبانی Pandas DataFrame
 • Data Types
 • ناوبری DataFrame
 • ساختار داده Pandas
 • آرایه ها و Vendors
 • مجموعه داده Titanic
 • متدها و توابع
 • سلسله مراتب AI
 • و غیره