پیاده سازی عملیات چستچو در اپلیکیشن های واقعی به این راحتی نیست. برخی از توسعه دهندگان برای پیاده سازی عملیات جستجو در اپلیکیشن های خود از عملگرهای ساده مانند Like و Contains استفاده می کنند، اما در اپلیکیشن های واقعی با حجم داده بالا این راه قابل استفاده نیست و خطای زیادی دارد.

عملیات جستجو یک کار تقریبا پیچیده است که با استفاده از ایندکس گذاری داده ها و الگوریتم های مختلف بهترین نتیجه در کمترین زمان به دست می آید.

خوشبختانه برای عملیات جستجو، فریمورک های رایگان و قدرتمندی وجود دارد که می توانید به سادگی در برنامه های خود از آنها استفاده کنید بدون اینکه درگیر کدنویسی های پیچیده شوید.

در این آموزش تصویری با نحوه پیاده سازی عملیات جستجو در اپلیکیشن های دات نت آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه PluralSight است.

سرفصل های دوره:

 • جستجو در همه جا
 • درک جستجو
 • توابع یک موتور جستجو
 • جستجوی معماری
 • چگونگی پیاده سازی جستجو به عنوان یک توسعه دهنده
 • جستجوی ساده با استفاده از RESTSharp
 • جستجوی ساده با SolrNet
 • اتصال به Solr
 • ساخت محتوای قابل جستجو با ایندکس
 • درک پرس و جو
 • تقویت کوئری ها با  Demo
 • تقویت توابع با  Demo
 • جستجوی آوایی با  Demo
 • فیلترسازی
 • و…

عنوان دوره: PluralSight Implementing Search in .NET Applications

مدت زمان: 4 ساعت و 29 دقیقه
نویسنده:  Xavier Morera

 توضیحات:

Implementing Search in .NET Applications

Xavier Morera
4h 29m

Get the information on how to make understanding and implementing search a breeze, saving you hundreds of hours of research. In this course, Implementing Search in .NET Applications, you'll be learning how to set up your own search engine and how to interact with your search engine from your code. Also, you'll learn how to index documents and then retrieve them by querying search engine. Finally, you'll learn how to improve relevancy and get better results by learning some additional techniques to improve the searching experience. By the end of this course, you will be able to implement a search API in C# with SolrNet.


Table of Contents
Course Overview2m 1s
Course Overview2m 1s
Searching Is Important� But Why? And How?10m 9s
Searching is Important. But Why? And How?4m 14s
Demo: Finding a Pluralsight Course2m 55s
Search is Everywhere0m 37s
Focus of this Course1m 56s
Takeaway0m 26s
Understanding Search37m 0s
Understanding Search6m 37s
Functions of a Search Engine5m 25s
Search Architecture1m 45s
As Developers, How Do We Implement Search?3m 11s
Simple Search Demo Using RESTSharp10m 20s
Why SolrNet?1m 32s
Simple Search Demo with SolrNet7m 24s
Takeaway0m 42s
Configuring and Running a Solr Search Server33m 12s
Configuring and Running a Solr Search Server2m 4s
Prerequisites3m 18s
Demo: Setting Up Your Environment and Starting Solr5m 59s
About Schemas and Documents4m 52s
Demo: Schemaless and Schema.xml9m 35s
Scaling Up with SolrCloud2m 4s
Demo: SolrCloud4m 18s
Takeaway0m 58s
Getting Started with SolrNet � Your .NET Search Library29m 49s
Getting Started with SolrNet0m 49s
SolrNet Overview0m 42s
Getting SolrNet2m 7s
Building SolrNet2m 1s
SolrNet Sample App2m 50s
Connecting to Solr0m 50s
Demo: Connecting to Solr Using CastleWindsor7m 42s
Tip: Fiddler is Your Friend1m 13s
Using Solr from C#0m 53s
Demo: Using Solr from C#10m 0s
Takeaway0m 37s
Making Your Content Searchable with Indexing30m 15s
Making Your Content Searchable with Indexing1m 35s
Demo: Indexing 0 to Many Documents12m 8s
Demo: Indexing All Courses8m 49s
Indexing Binary Files7m 11s
Takeaway0m 31s
Querying: Help Your Users Find What They Need34m 50s
Querying: Help Your Users Find What They Need2m 17s
Understanding Solr Query Configuration0m 29s
Solr Query Configuration Demo10m 5s
Understanding Querying5m 3s
Demo: Creating the Foundation - Search Library16m 12s
Takeaway0m 41s
Improving Relevancy � It�s Harder Than You Think47m 44s
Improving Relevancy: It's Harder Than You Think1m 4s
Relevance1m 39s
Precision vs. Recall1m 55s
Improving Relevancy1m 46s
Demo: Relevancy3m 52s
Boosting with Demo6m 19s
Boost Queries with Demo4m 15s
Boost Functions with Demo2m 35s
Stemming and Lemmatization with Demo4m 47s
Synonyms with Demo4m 34s
Spellcheck with Demo5m 56s
Phonetic Search with Demo3m 31s
Multilingual Search with Demo4m 22s
Takeaway1m 2s
Getting Even Better: Faceting, Filtering, Highlighting, and More39m 32s
Getting Even Better Results: Faceting, Filtering, Highlighting and More0m 43s
Demo: Filtering11m 58s
Demo: Facets and Stats14m 38s
Demo: Highlighting5m 50s
Demo: Extra Params4m 56s
Takeaway1m 24s
Final Takeaway4m 53s
Final Takeaway4m 53s